Gledelig gjennomslag for Nordland Venstre

I helgen hadde Venstre landsstyremøte i Oslo. Venstrepolitikere fra Finnmark, Nordland, Møre og Romsdal jobbet sammen for å få vedtatt en uttalelse om leveringsplikten og lønnsomme arbeidsplasser.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


«Det var viktig for alle å understreke at inngåtte forpliktelser i næringen er til for å holdes, men vi er også opptatt av at fiskerinæringen skal og må være lønnsom for å utvikles videre» – sier Arne Ivar Mikalsen, sentralstyremedlem i Venstre, fra Hadsel.

«Vi sier at Forbrukerne er villige til å betale en pris for et fiskeriprodukt av en bestemt kvalitet, og skal industrien være økonomisk bærekraftig betyr det at produksjonen må være lønnsom. Det er ikke enkelt, men det må være fundamentet» – sier Mikalsen

«Videre så er vi opptatt av å understreke at om utsatte kystkommuner skal klare å forsvare sine lovpålagte oppgaver i fremtiden, er det en forutsetning at primærnæringene er oppegående og bidrar til kommuneøkonomien. Venstre ser nødvendigheten av å opprettholde en god og framtidsrettet primærnæring i kystkommunene. Da må forpliktelser som ligger der overholdes, samtidig som næringa utvikles videre i en retning som er bærekraftig.»

Avslutningsvis sier Mikalsen at Venstre forventer at fiskeriministeren sørger for at plikt om levering ut fra avtaler overholdes slik som forutsatt.

Les uttalelsen her: Leveringsplikt og lønnsomme arbeidsplasser.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**