Uttalelse fra Venstres landsstyre: Leveringsplikt og lønnsomme arbeidsplasser

Fiskeressursene og andre marine ressurser er felleskapets eiendom, som må forvaltes på en slik måte at det kan bidra til verdiskaping også i fremtiden. Arbeidsplasser i fiskeindustrien kan best sikres ved at vi utvikler lønnsomme og trygge arbeidsplasser.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Fisk makrell

Foto: Wikimedia

Deler av fiskeindustrien har hatt lav lønnsomhet over flere år. Flere tusen arbeidsplasser er forsvunnet, og spesielt har filetindustrien hatt betydelige utfordringer. Det er dessverre ingen automatikk i at tilgang på store mengder fisk i havet fører til lønnsomme arbeidsplasser og en vellykket næring kun basert på denne naturressursen. Det er til syvende sist markedene som bestemmer. Forbrukerne er villige til å betale en pris for et fiskeriprodukt av en bestemt kvalitet, og skal industrien være økonomisk bærekraftig, betyr det at produksjonen må være lønnsom. Torskekvoten har i løpet av de siste fem årene blitt dobbelt så stor, noe som har gjort det utfordrende å holde prisen oppe.

Skal utsatte kystkommuner klare å forsvare sine lovpålagte oppgaver i fremtiden, er det en forutsetning at primærnæringene er oppegående og bidrar til kommuneøkonomien. Venstre ser nødvendigheten av å opprettholde en god og framtidsrettet primærnæring i kystkommunene.

Venstre fastholder viktigheten av at forpliktelser knyttet til trålkonsesjoner overholdes.
De trålerne som har konsesjon med leveringsplikt, har godtatt premissene som ligger til grunn for tildelt kvote. Leveringsplikten er livsnerven til mange samfunn langs kysten, som sikrer at verdiskapinga som følge av den ressursen som finnes i havet like utenfor stuedøra, kommer samfunnet til gode.

Venstre forventer at fiskeriministeren sørger for at plikt om levering ut fra avtaler overholdes slik som forutsatt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**