Venstre satser på landbruk

Denne uken har Nordland Bondelag årsmøte i Bodø. Nordland Venstre har, sammen med andre politiske partier, mottatt invitasjon til Bondelagets årsmøte med påfølgende debatt, noe vi er glade for å takke ja til.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Gøran Rasmussen Åland

Foto: Pryd Studio AS

For Venstre er landbruket veldig viktig, selv om mange de senere år har har forsøkt å fremstille det motsatte. Senest ved stortingsvalget i fjor møtte vi mange sinte bønder og representanter fra landbruksnæringen som påsto at vi skulle legge ned norsk landbruk. Det er milevis fra sannheten, og det programmet som vi gikk til valg på. For Nordland Venstre mener at norsk landbruk er viktig for bosetning i hele landet, biologisk mangfold, kulturlandskap og matproduksjon. Nordland er et primærnæringfylke med sterke tradisjoner for landbruk, og et fylke med mye nyskapning og innovasjon innenfor næringen.

Etter stortingsvalget i fjor fikk Venstre en viktig posisjon i Stortinget. Sammen med KrF er vi de partiene som Solberg-regjeringen først skal henvende seg til for å få flertall i Stortinget. En sak som det har vært mye fokus på i presssen er saken om ostetoll. Venstre var klart mot en innføring av ostetollen, men etter flere runder innad i partiet, landet Venstre på at en reversering av ostetollen ville skape store utfordringer for landbruksnæringa. En næring der det er særdeles viktig med forutsigbarhet. For å sitere Venstres Stortingsrepresentant Pål Farstad: «Vi har et pragmatisk syn på dette, og vil være med i en prosess der en eventuell endring av ostetollen vurderes i en større sammenheng, sammen med øvrige endringer som kan styrke konkurranseevne og inntektsmuligheter for norske bønder og norsk næringsmiddelindustri( )»

I tiden fremover vil Venstre fortsatt jobbe for å få mest mulig gjennomslag for vår politikk i forhandlinger med regjeringspartiene. Vi mener blant annet at det er viktig å gjøre norsk landbruk mer miljøvennlig, derfor ønsker Venstre å øke andelen økologisk landbruk til 17 % innen 2020. For å nå dette målet vil vi fjerne momsen på økologisk mat og gi økt jordbruksfradrag for bønder som driver eller legger om til økologisk landbruksproduksjon.

Vi i Venstre ønsker også å gjøre det enklere for bonden å være selvstendig næringsdrivende. Vi ønsker færre skjemaer, enklere retningslinjer. Unødvendige hindringer i bondens hverdag skal fjernes. Det bør også være mulig for bonden å organisere driften som et AS, eller hvilken som helst annen selskapsform.

Venstre vil også stimulere norsk matkultur og produksjon av lokal mat og drikke. Dette er viktig for fremtidens landbruk, for reiselivsnæringen og ikke minst for å opprettholde levende bygdesamfunn i hele landet. Regelverket for produksjon, distribusjon og servering av mat og drikke er ofte en hemsko for at produsenter skal lykkes. Venstre vil øke satsingen på geografisk opprinnelsesmerking og ha en liberalisering av regelverket for foredling av mat på egen gård for å stimulere til større mangfold, under forutsetning av at helsemessig matvaretrygghet opprettholdes. Lokal produksjon og omsetning av alkoholholdige drikkevarer bør tillates.

Gøran Rasmussen Åland

Politisk nestleder Nordland Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**