Lærerens arbeidstid

KS krever store endringer i lærerens arbeidstid. Venstre er bekymret for konsekvensene av de foreslåtte endringene, både for kvaliteten i skolen og rekrutteringen til yrket; skriver gruppeleder Maria Serafia Fjellstad i et leserinnlegg i dagens HT.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

La læreren være lærer

Foto: Venstre

“Dyktige og motiverte lærere er nøkkelen til et god skole. KS krever endringer i arbeidstidsbestemmelsene for lærerne, og kravet har ført til opprør blant lærerne. Venstre er bekymret for konsekvensene av de foreslåtte endringene, både for kvaliteten i skolen og rekrutteringen til yrket. Dette vil vi også ta opp i førstkommende kommunestyremøte.

Forhandlingene mellom Kommunenes Sentralforbund (KS) og lærerorganisasjonene om nye arbeidstidsbestemmelser har brutt sammen. Bakgrunnen for dette er KS sitt krav om drastiske endringer i arbeidsvilkårene for lærerne. Endringene består i en utflating av lærerens arbeidstid gjennom året, noe som skaper kontortid i elevenes ferietid, og kortere arbeidstid i selve skoleåret. Endringene angis å komme for å normalisere lærerens arbeidstid.

Jeg er bekymret for at KS i denne saken er i ferd med å gjøre kommunene en bjørnetjeneste. Dersom utfallet av tarifforhandlingene skulle innebære en vesentlig endring av arbeidstidsbestemmelsene for lærerne, vil dette kunne ha både negativ innvirkning på kvaliteten i skolen, og negativ innvirkning på rekruttering til læreryrket og frafall fra lærerne i skoleverket. Dette er ikke i tråd med Venstres målsetninger i skolen. Venstre ønsker bedre kvalitet og bedre rekruttering. Venstre arbeider for å frigi mer av lærerens tid til undervisning, og mindre tid til byråkrati. For å oppnå dette bør mest mulig av lærerens arbeidstid være knyttet opp mot elevene. Å gi lærerne nok tid til å være lærer, er avgjørende for at vi skal kunne gi hver enkelt elev tilpasset og god opplæring. Både planlegging av undervisning og etterarbeid er oppgaver som i stor grad må utføres gjennom skoleåret, underveisvurderinger og fremovermeldinger vil kunne medføre forberedelser ukentlig.
Venstre mener forslagene fra KS i liten grad tar hensyn til særegenhetene ved læreryrket, og ønsker at kravet om endring i arbeidstidsbestemmelsene legges bort. ”

Maria Serafia Fjellstad, gruppeleder for Venstre i kommunestyret

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**