Stort engasjement på Liberal café

Mandag 3. mars var det igjen klart for Liberal café på Tou Scene. Temaet denne gang var bærekraftig byutvikling og publikum fikk overvære gode innlegg fra byplansjef Anne Skare, prosjektleder for sentrumsplanen, Kristin Gustavsen, og leder av Stortings energi- og miljøkomité, Ola Elvestuen (V).

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Anne Skare på Liberal cafe

Anne Skare på Liberal cafe

Anne Skare er byplansjef i Stavanger kommune og deltok i den tverrfaglige og tverrpolitiske arbeidsgruppen som i Desember 2013 overleverte rapporten “Faglig råd for bærekraftig bypolitikk”. Denne skulle gi råd og innspill til hvordan en bærekraftig bypolitikk bør utformes. Rådene skulle være konkrete, overordnede og langsiktige.

Skare kunne fortelle om til dels store uenigheter internt i gruppa, noe som også var forventet da takhøyden skulle være stor og gruppen var satt sammen av personer med ulike bakgrunner og politisk ståsted. Likevel klarte man å enes om 12 overordnede råd, som Skare gikk gjennom mandag kveld.

Rapporten ble overlevert kommunal- og moderniseringsdepartementet og den ble veldig godt tatt imot av statsråd Sanner (H), som med noen få unntak syntes rapportens konklusjoner hørtes veldig riktige ut.

Kristin Gustavsen på Liberal cafe

Kristin Gustavsen på Liberal cafe

Neste innleder var prosjektleder Kristin Gustavsen, som presenterte arbeidet med ny sentrumsplan for Stavanger. Hun kunne fortelle om en rekke utfordringer som skal adresseres i planen, bl.a. hva som er byens identitet, behov for fortetting, stor etterspørsel etter lokaler i sentrum samtidig som tilbudet er for dårlig, menneskets behov for visuelle stimuli når man vandrer gatelangs, mm.

I tillegg oppfordret hun alle til å spre ordet om det gode sentrumstilbudet. Både kommunen, politikerne og innbyggerne kan sammen gjøre en jobb her. Stavanger sentrum har et unikt servicetilbud – og bedre skal det bli. Vi må ikke være redde for å spre det glade budskap til våre venner utenbysfra.

 Ola Elvestuen (V)

Ola Elvestuen (V)

Sist ut var Ola Elvestuen (V), leder av Stortingets energi- og miljøkomité. Han ba byene ta ansvar for å utvikle og ta i bruk gode miljøvennlige løsninger på alle plan. Selv om det er positivt å gjøre lokale tiltak, var det ikke nødvendigvis tiltakets lokale virkning i seg selv som var det vesentlige, mente han. Poenget var at byene har flest folk og dermed fort blir opionionsdannere. Får vi med oss byene, får vi med oss resten av landet i å velge miljøvennlig.

Elvestuen (V) fremhevet at det også må være attraktivt å velge miljøvennlige løsninger. Byen må tilrettelegges slik at innbyggerne ønsker å gå, sykle eller reise kollektiv fordi det er det som er mest praktisk i hverdagen.

Elvestuen både innledet og avsluttet sitt innlegg med en tydelig henstilling: Nord-Jæren er nødt å bygge bybane NÅ. Det er det eneste bærekraftige og fremtidsrettede transportsystemet som kan møte våre behov for samferdsel, by- og næringsutvikling.

Etter innlederne var ferdige ble det åpent for spørsmål fra salen og debatt. Spørsmålene var mange og gode, og levnet ingen tvil om at byutvikling var noe som virkelig engasjerte tilhørerne.

 Illustrasjon fra arbeidet med ny sentrumsplan

Illustrasjon fra arbeidet med ny sentrumsplan

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**