Gruppemøte mandag

Det innkalles til gruppemøte på Venstres kontor i Rådhusgata 2 mandag 10. mars kl. 19. Vi skal behandle saker til BUK, administrasjonsutvalg og formannskap senere i uken.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Porsgrunn Venstre

Blant de saker som skal opp denne gang er et makeskifte med Brevik Idrettslag for utvikling i Furulund-området, flerbrukshall på Kjølnes i samarbeid med Urædd, fordeling av statlige midler i forb. med prosjektet Fremtidens byer pluss div andre problemstillinger.
Håper du stiller.

Vh Per Solli

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**