Styremøter / medlemsmøter

Ny forretningsorden for møtene våre. Første timen settes av til organisasjonssaker. Deretter diskuterer vi politiske saker, og håper på at mange medlemmer har lyst til å være med!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Vi ønsker å legge til rette for at flest mulig av våre medlemmer kan ta del i den politiske debatt. Styremøtene har alltid vært åpne for alle medlemmer, men det har vært få utenom styret som i praksis har deltatt. Vi har nå bestemt at vi vil dele møtene i to, slik at man tar organisasjonssaker først, det vil si typiske styresaker. Så tar man de politiske sakene etterpå, og håper at mange medlemmer har lyst til å komme på denne delen.
Første møte på denne nye formen blir i rådhuset førstkommende mandag – 10. mars.

Kl. 19:00 – Organisasjonssaker

Kl. 20:00 – Politiske saker
•Innspill fra medlemmer til styret
•Arealplanen for Mo og omegn
•Ytringsfrihet – status etter tema i formannskap
•Flyplassaken – forankring på Helgeland
•Saker til behandling i utvalg, formannskap og kommunestyre
•Posisjonssamarbeidet – Venstre vil spille en aktiv rolle

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**