Åpent temamøte med Erik Haugane og Martin Steinert

Tirsdag 25. mars gjelder å sette kryss i kalenderen. Da kommer den kjente industrigründeren Erik Haugane, og professor Martin Steinert ved NTNU for å snakke om frykten for å feile.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Venstre inviterer:

Temamøte: «Fail to succeed»

Hvorfor er det å feile, gang på gang og på mange vis, selve nøkkelen til flere og større suksesser?

«Failure as a must in early stage product/service/system concept development»
– Martin Steinert, professor i ingeniørdesign og innovasjon, NTNU

«Det skal være fryktelig å feile, men hvordan kan vi redusere frykten for å feile?»
– Erik Haugane, adm. direktør i Siva

Sted: Digs, Olav Tryggvasons gate 30
Tid: Tirsdag 25. mars 2014 kl 18.30

Tar vi bort oljen har fastlandsnorge et handelsunderskudd på linje med enkelte søreuropeiske stater før finanskrisen i 2008.

Tar vi bort oljen må Norge se på land som Tyskland, Sveits og Sverige for å finne ut av nøkkelen til suksess for stater som ikke har store naturressurser å lene seg på.

Tar vi bort oljen ser vi at det i disse landene er bedrifter som stadig utvikler og finner ut av morgendagens varer og tjenester, som er grunnfjellet i deres høye levestandard.

Det er bedrifter som er disse landenes «olje». De er faktisk bedre enn olje, for de er fornybare og kan vokse seg større og mer verdifulle når de drives godt.

Sør-Trøndelag Venstre inviterer til et temamøte om hva som skal til for at eksisterende og nye bedrifter skal kunne skape de nye produktene og tjenestene som vil sørge for at Norge vil fortsette å være et sysselsatt og velstående land uavhengig av om vi har olje eller ei.

Vi skal se på hvorfor det å feile, er nøkkelen til suksess. Og hva vi kan gjøre for at flere tar risikoen med å skape det nye som gir oss velstand utover det at vi vant stort i naturressursenes lotto.

Program:

18.30: Oppmøte og registrering
19.00: Velkommen og introduksjon til Digs
19.10: «Failure as a must in early stage product/service/system concept development»
– Martin Steinert, professor i ingeniørdesign og innovasjon, NTNU

19.40: «Det skal være fryktelig å feile, men hvordan kan vi redusere frykten for å feile?»
– Erik Haugane, adm. direktør i Siva

20.10: Pause
20.15: Debatt og spørsmål ifra salen
21.00: Avslutning

Mer informasjon:

Henrik Vestnes «Hva skal vi leve av etter oljen?»

Martin Steinert

Erik Haugane

Digs

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**