Den grønne valgkampen

Maria Serafia Fjellstad var bedt om å innlede på Folkeaksjonens åpne møte i kveld; med temaet Samarbeidsavtalen og veien fram mot 2017. Her er innlegget hennes:

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Havn i Lofoten

Foto: Willy Vendeville | Dreamstime.com

“Valgkampen 2013 var en grønn valgkamp. Mer enn noen gang før lyktes vi å sette nåtidens største utfordringer på agendaen. Ei oppsummering viser at 11% av velgerne anså miljø som den viktigste saken. Den globale oppvarmingen krever umiddelbare tiltak; vi kan ikke bare stå stille og se på hvordan temperaturen stiger, havnivået stiger, ørkenen øker, været blir voldsommere, jordbruksareal avtar og arter dør ut. Nøkkelen ligger i god miljøpolitikk, og der igjen i overgangen fra fossil energi til fornybar energi.

For Venstre var derfor den viktigste valgkampsaken varig vern av Lofoten, Vesterålen og Senja. 70% av fisken opplever fødsel, barsel og nyfødtperiode i Lofoten og Vesterålen. Et føre-var-prinsipp er det eneste som kan sikre naturmangfoldet og fiskerinæringa i dette området. Gjennom å verne de sårbare havområdene sikrer vi fortsatt satsning på marine næringer; fiskeri og havbruk — samtidig som vi gir reiselivsnæringen i nord de beste vekstvilkår. Venstre mener Nord-Norges potensiale utnyttes best gjennom fortsatt nei til oljeutvinning i Lofoten, Vesterålen og Senja.

Petroleumsnæringen alene står for mer enn 1/3 av klimagassutslippene. Når Venstre vil verne Lofoten, Vesterålen og Senja er det ikke bare fordi det er de mest sårbare områdene i et miljøperspektiv, men også for å begrense klimagassutslippene. Vi må redusere utvinningsgraden, og da er det naturlig å begynne nettopp i våre mest sårbare områder. Lofoten, Vesterålen og Senja har her eksempelets makt.
Venstre var umåtelig stolte av Klimavenners terningkast 6 på vår politikk, og gikk høyt på banen for å være selveste miljøforkjemperen på borgerlig side. En undersøkelse viser at 15% av velgerne anså Venstres miljøpolitikk som den beste; tre ganger så mange som våre egne velgere. Da valgseieren var et faktum; stortingsgruppa vår var mangedoblet — og sonderingene var i gang — var det åpenbart hvilken sak som kom til å være viktig for Venstre. Imidlertid ble Venstres forslag om varig vern stemt over i Stortinget mai 2013. Den gang stemte kun Venstre for; mens Sp og SV som også har programfestet dette — stemte mot. I samtaler med Høyre og FrP kunne vi vel ikke forvente å komme i mål med en avtale om varig vern. Vi er svært fornøyde med å få til en tydelig avtale på at det ikke blir åpning av og at det ikke blir konsekvensutredning av Lofoten, Vesterålen og Senja de neste fire årene. Det er også viktig at det blir etablering av oljevernbase i dette området. Med sin smale sokkel og kostbare natur er dette i seg selv et viktig tiltak.

Men Venstres politikk er fortsatt varig vern. Kun slik kan vi hindre at et vekslende Stortingsflertall omkalfatrer politikken på kort tid. Dette vil fortsatt være vårt standpunkt om fire år. Dersom vi gjennom disse fire årene bruker tida på å dreie satsningen fra subsidiering av fossil energi til satsning på fornybar energi, og veksten i de øvrige næringene i Nord-Norge fortsetter, vil konsekvensutredning av LoVeSe være mindre interessant da enn hva det er i dag. Dersom velgerne fortsatt prioriterer miljø som sak; vil det kunne posisjonere oss enda bedre til å sikre LoVeSe for all framtid. “

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**