Venstre sier nei til investring i fossil energi

Trondheim kommunes kraftfond (TKK) skal ikke investere i fossil energi sier Jon Gunnes, – og fremmer sammen med Bente Kjøsnes privat forslag i Bystyret.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Kommunene er “førstelinje” i samfunnsberedskapen mot menneskeskapte klimaendringer og ekstremvær. Trondheim kommer til å merke effektene av villere og våtere vær i framtida. Dess mer omfattende klimaendringene blir, dess større blir de økonomiske konsekvensene for Trondheim. Det er derfor naturlig at kommunesektoren går foran i å flytte investeringer over i energiformer som kan avgrense omfanget av klimaendringene til FNs vedtatte togradersmål.

Kraftfondet i Trondheim har per dags dato en samlet investeringen i fossil energi på 296 millioner kroner, tilsvarende rundt 5 prosent av TKKs forvaltningskapital.

Forslag til vedtak:

“Kommunen må igangsette en prosess for å sikre en grønn, klimavennlig forvaltning av kommunens fondsinvesteringer, uten at det svekker dagens krav til avkastning og risiko. Samtidig bør man starte en prosess for å redusere kommunens eksponering mot fossil energi, ved at Trondheim kommunes kraftfond gradvis selger seg ut av aksjer og fondsinvesteringer i fossile energiselskaper.”

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**