Liberal café: Menneskerettigheter

Gledelig å se både kjente og ukjente ansikt, medlemmer og ikke-medlemmer – engasjerte og interesserte mennesker i alle aldre – på Sandnes Brygge ikveld.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Knut Olaf Eldhuset

Foto: Tove Rasmussen

Kvelden starta med Knut Olaf Eldhuset som innleda om et emne han kan til fingerspissene, nemlig hvordan menneskerettigheter blir – kanskje mest av alt – ikke blir ivaretatt for asylsøkere som kommer til landet vårt. Eldhuset har førstehånds kjennskap til den dårlige rettssikkerheten asylsøkere har og hvordan menneskerettigheter blir satt til side for politiske hensyn. Hans innlegg rørte ved noen strenger hos tilhørerne, som lot seg rive med.

Eirik Tangeraas Lygre

Foto: Privat

Etterpå hadde leder av Rogaland Unge Venstre, Eirik Tangeraas Lygre, et interessant og annerledes vinkla innlegg om et litt uventa tema – monarki og menneskerettigheter. Det skapte mye engasjement hos de fremmøtte, noe som tyder på at monarkiet betyr mye for folket. Unge Venstre er flinke til å finne saker som kan være både prinsipielle, morsomme og interessante på én og samme gang.

Til sist kom Petter Spence fra Stavanger Venstre opp og talte om digitale menneskerettigheter – muligens et altfor undervurdert debattområde. Alle er vi digitale enten vi vil eller ei, og vi forholder oss til den digitale verden ut fra utdaterte rammer fra den analoge verden. Det er på tide at vi får noen rammer for hvordan nettsteder kan opptre med tanke på innsamling, oppbevaring og videreformidling av distribusjon. Spence kom med urovekkende opplysninger som definitivt bør skape en stor allmenn debatt. Dette emnet er ikke ferdigsnakket!

Takk til dere alle tre, og selvsagt også til alle frammøtte som var med på å skape et godt og matnyttig arrangement!

Vi ses igjen på Sandnes Brygge 8. april for debatt om kommuneparlamentarisme.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**