Offensiv landbrukspolitikk for framtidens utfordringer!

I forbindelse med Venstres landsmøte i april, har Alstahaug Venstre i dag sendt et forslag til uttalelsen angående landbrukspolitikken. -Venstres landbrukspolitikk er ikke offensiv nok til å møte framtidas utfordringer, dette forsøker vi i Alstahaug å gjøre noe med, og har derfor sendt inn uttalelse til landsmøtet, sier leder i Alstahaug Venstre Inger Hansen. Les hele uttalelsen her:

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Offensiv landbrukspolitikk for framtidens utfordringer

Uttalelse fra Alstahaug Venstre til Venstres landsmøte

Landbruket og matproduksjonen står overfor store utfordringer i framtida. I 2050 vil det være 9 mrd. mennesker på jorda og matproduksjonen må øke med 70 % innen den tid for å sikre nok mat til alle. Derfor er bondeyrket et av verdens viktigste yrker. Det er ikke vanskelig å argumentere for hvorfor vi i Norge bør produsere så mye som mulig av maten vår selv:
Arealer til produksjon av mat i verden vil bli knappe — vi har et moralsk ansvar for å nytte ut våre egne ressurser
Egen matproduksjon gir sikkerhet ved eventuelle kriser
Norges selvforsyningsgrad har gått ned og var i 2012 på bare 40 % dersom vi holder produksjoner basert på importert kraftfôr utenfor
Norges befolkning vil øke med 20 % de neste 20 årene og matproduksjonen må økes i samme takt dersom ikke selvforsyningsgraden skal reduseres ytterligere
Mat produsert i Norge har høy kvalitet
Landbruk og beitedrift reduserer gjengroingen av landet
I Stortinget er det enighet om flere målsettinger for økt matproduksjon. Utfordringene er å finne de rette tiltak og virkemidler. Noe av de tiltakene Alstahaug Venstre mener må til er:
Bonden må gis skikkelige økonomiske vilkår, slik at nedleggingen av bruk stoppes. Først og fremst ved at prisene på mat økes. Maten i Norge er svært billig i forhold til inntektsnivået.
Familiebruket må løftes fram på nytt slik at ingen behøver å jobbe utenom av økonomiske årsaker. Først da blir gården; med hus, dyr og jord skikkelig stelt.
Prisen på kraftfôr må opp slik at vi får økning av arealer det dyrkes korn på. Økt pris på kraftfor vil også gi større verdi på egenprodusert grovfôr.
Vern av dyrket jord må fortsatt stå veldig sterkt.
Investeringsstøtte til svært store bruk gir ingen økt lønnsomhet og kan begrenses. Det industrialiserte landbruket er heller ingen bærekraftig løsning for framtida.
I Norge må vi ta hele landet i bruk og produsere mat også på de mer marginale arealene og i utmarka. Dette er arealer som kun beitedyr kan nytte seg av.
Venstre må bli mer offensive, målretta og synlige i landbrukspolitikken. Alstahaug Venstre tror at moderpartiet vil vinne mange «grønne» stemmer dersom det satses på en sterkere landbruks- og bygdeprofil. Foran jordbruksoppgjøret står Venstre nå i en særs viktig posisjon. Det er ingen tvil om at regjeringen vil legge større vekt på markedsøkonomi, også på landbruksfeltet. Venstre må synliggjøre hva slags landbrukspolitikk partiet egentlig står for!

Alstahaug Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**