Utfordringar for næringslivetet og landbruket i Innlands- Noreg

— Møte på Gol måndag 17. mars kl 18.00

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Årsmøte Stavanger Venstre 2013

Foto: Stavanger Venstre

Venstres medlem i Næringskomiteen, stortingsrepresentant Pål Farstad oppummerer inntrykka sine frå besøk i Gol. Han vil vidare innleie til debatt.
Måndag 17. mars kl 18.00- 19.30, Gol Kommunehus, kommunestyresalen. Enkel servering.
Vel møtt.
Hemsedal venstre, Gol venstre, Ål venstre, Hol venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**