Etterbruk av Sama sykehjem

Harstad Tidende leser ivrig Venstres valgprogram for forrige kommunevalg; og plukket fram et av våre punkt om etterbruk av Sama sykehjem.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Sama sykehjem

Foto: faksimile HT 14.3.14

Sama sykehjem er historie når Bergsodden endelig står ferdig med sine 72 plasser. I forarbeidet til kommunevalget 2011 ønsket Venstre etterbruk av Sama sykehjem til omsorgsboliger. For Venstre var det viktigste å alltid tenke etterbruk og videre bruk av offentlige bygg. I 2011 fortonte omsorgsboliger seg også som noe det ville være et økende bruk for. Idag er ikke Venstres leder Maria Serafia Fjellstad like sikker. Til Harstad Tidende uttaler hun at hun ønsker å avvente Bo- og institusjonsplanen som legges fram før sommeren før hun uttaler seg for bombastisk om videre bruk av bygget og arealet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**