Engasjerte politikere på Lokalpolitisk nettverk

Politikk, erfaringsutveksling og engasjement er beskrivende stikkord etter Lokalpolitisk nettverk som ble arrangert i Ålesund sist helg. Tema var “Bygg fundament! Ideologi og valgkamporganisasjon”. Det var deltagelse fra store deler av fylket, noe som gir Møre og Romsdal Venstre en frisk start på det forberedende arbeidet til neste års kommune- og fylkestingsvalg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

 Deltagerne, lydhøre og aktive på LPN i Ålesund

Deltagerne, lydhøre og aktive på LPN i Ålesund
Foto: RH

 Stortingsrepresentantene Andrè Skjelstad og Pål Farstad

Stortingsrepresentantene Andrè Skjelstad og Pål Farstad
Foto: Ragnhild Helseth

Steinar Haugsvær

Foto: Håkon Sparre, UMB

Stortingsrepresentantene Andrè Skjelstad og Pål Farstad var gjester, sammen med kommunikasjonssjef Steinar Haugsvær fra VHO.

Skjelstad holdt politisk innlegg om arbeidet med ny kommunstruktur med tittel "Kommunereform en vinnersak?". (se eget oppslag)

 Stortingsrepresentant Pål Farstad trekker linjer frem mot valget 2015

Stortingsrepresentant Pål Farstad trekker linjer frem mot valget 2015
Foto: MRV

Stortingsrepresentant Pål Farstad sitt innlegg hadde tittelen "M&R beste Venstre-fylke. La oss gjenta 2011-suksessen!" Erfaringene fra forrige kommune- og fylkestingsvalg ble gjennomgått og blikk rettet fremover på hva som nå er viktige politiske saker for Venstre.

 Tove Norøm Rokstad (bildet) og Pål Midtsæther Grødahl med erfaringer fra 2011 og synspunkter for det lokale arbeidet frem mot 2015

Tove Norøm Rokstad (bildet) og Pål Midtsæther Grødahl med erfaringer fra 2011 og synspunkter for det lokale arbeidet frem mot 2015
Foto: RH

Lokale erfaringer med organisering og listestilling fikk vi gjennom to veldig gode innlegg fra Pål Midtsæther Grødahl og Tove Norøm Rokstad, som begge var førstekandidater i sine respektive kommuner ved valget i 2011 og nå henholdsvis gruppeleder i Ulstein (Pål) og varaordfører i Smøla (Tove).

 Nestleder Steffen Falkevik holder orden på listene

Nestleder Steffen Falkevik holder orden på listene
Foto: RH

Listestilling var tema i nestleder Steffen Falkevik sitt innlegg. Han har ansvaret for å følge opp lokallagene i arbeidet med å forberede lister i de enkelte kommuner. Start listearbeidet nå, var en sterk oppfordring til Venstrelagene.

Nominasjonsnemd og programkomite er oppnevnt for fylkestingsvalget 2015, og det samme forventes igangsatt i disse dager i lokallagene. Veiledning utarbeidet av Sentralstyret er sendt ut i epost tidligere.

 UV sin leder i Møre og Romsdal Jon Åge Giske Andersen

UV sin leder i Møre og Romsdal Jon Åge Giske Andersen
Foto: RH

Unge Venstre orienterte om sitt arbeid i Møre og Romsdal. Fylkesleder Jon Åge Giske Andersen ga en statusrapport om videre vekst og aktivitet, og deres ambisjoner om å være en aktiv part frem mot valget i 2015.

Programmet for LPN var satt opp i et samarbeid mellom VHO og fylkesstyret, der det var lagt stor vekt på innslag fra lokale ressurser. Kommunikasjonssjef Steinar Haugsvær holdt innlegg om mediearbeid og om analyse av velgerprofilene til Venstre. Forsamlingen utvekslet synspunkter om hvordan vi kan bruke dette materialet i arbeidet lokalt for å profilere Ventre enda bedre.

Praktisk organisasjonsarbeid og arbeidet med listestilling ble lagt stor vekt på. Søndag ble det avviklet verksteder der deltagerne gjennomgikk politisk verksted, arbeid med medlemsregister og publisering på nett.

 Heidi Hogset Kasserer i fylkeslaget, orienterte om økonomi

Heidi Hogset Kasserer i fylkeslaget, orienterte om økonomi
Foto: RH

Statsstøtte, registrering og inntektsrapportering ble gjennomgått av kasserer Heidi Hogset. Viktige nettsider med skjemaer og rettledning er www.partistotte.no (gjelder statsstøtte) og
www.partifinansiering.no (inntekstsrapportering).
Oppfordring ble gitt om allerede nå å registrere aktivitet for søknad om VO-midler. Rettledning og skjemaer finnes på hovedsiden til Venstre. Møre og Romsdal Venstre, både fylkeslag og flere lokallag har innrapportert i 2013 og mottatt penger, som er kjærkomne i driften. Dette må vi være like dyktige til også i 2014, sa Ragnhild Helseth i sin gjennomgang.

VHO har lagt opp til at det gjennomføres fire LPN frem til valget høsten 2015. Neste samling for Møre og Romsdal Venstre vil bli i september 2014. Etter responsen fra deltagerne denne helga, så er det grunn til å oppfordre lokallagene til å stille også neste gang, og da med enda flere deltagere.

Lokalpolitisk nettverk har mål om nettverksbygging, lokal politikkutvikling politisk og skolering. Denne helga i Ålesund ga nettopp det til deltagerne.
Frem til september oppfordres lokallagene til å forberede seg på deltagelse i komkurranse om beste medieoppslag. Derfor: bruk media, ta vare på oppslag, og presenter dem på neste samling. Premie utloves!

 Steffen og Ragnhild

Steffen og Ragnhild
Foto: MRV

Fylkesleder Ragnhild Helseth og nestleder Steffen Falkevik organiserte og ledet gjennomføringen de to dagene. De sier seg svært fornøyd med oppslutningen og innsatsen fra alle medvirkende, og håper på tilsvarende fine samlinger på de kommende nettverkene som skal arrangeres. Neste samling blir i september 2014, og deretter arrangeres LPN to ganger i 2015.

Fylkesstyret ser frem til neste LPN-samling!

 Fylkesstyret 14.03.14 Fv.: Alvhild, eidi, Steffen, Jon Åge, Tove, Ragnhild og Pål G.

Fylkesstyret 14.03.14 Fv.: Alvhild, eidi, Steffen, Jon Åge, Tove, Ragnhild og Pål G.
Foto: MRV

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**