Liberal kafé: Frihetens politikk?

Hva er frihet? Utgjør Staten en trussel mot den enkeltes frihet? Hvordan har norsk politikk vært preget av liberalismens frihetstenkning?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Fredrikstad Venstre inviterer til en spennende og lærerik kveld på Litteraturhuset i Fredrikstad, 9. april fra kl. 19:00.

INNLEDERE:

Professor Hans Christian Garmann Johnsen vil dosere over diskusjonen om frihet versus politikk på 80-tallet, omtale de senere års diskusjoner, samt nyere filosofiske debatter innenfor frihetsdebatten.

Garmann Johnsen, født 1955, er professor ved Universitetet i Agder og professor II ved NTNU. Fagområdet er arbeidsliv og innovasjon. Han har utdannelse som siviløkonom fra NHH, statsviter (cand.polit.) fra Universitetet i Bergen og en dr. grad (PhD) fra Handelshøjskolen i København (CBS) innen organisasjonssosiologi.

Venstreleder Trine Skei Grande vil foredra om sosialliberalismens kjernepunkter, hvordan man kan oppmuntre til frihet uten egoisme i dagens politiske situasjon.

Øvrige inviterte gjester/debattdeltakere:

Kunstneren Art Ranger, forfatter og lege Bror Wyller m.fl.

Møtet er gratis og åpent for alle. Det vil bli en åpen spørsmål- og kommentarrunde i løpet av kvelden.

Velkommen!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**