Ny kommunestruktur tema på LPN

Kommunereformen var tema da stortingsrepresentant Andrè Skjelstad innledet på Møre og Romsdal Venstre sin samling i Ålesund sist helg i anledning Lokalpolitisk nettverk. Med tittelen “Kommunereformen en vinnersak?” holdt Skjelstad et engasjerende innlegg om Venstre sitt ståsted i den politiske prosessen som går om ny kommunereform.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Spørsmålet om ny kommunestruktur blir sentralt i kommende kommune- og fylkestingsvalget 2015. Regjeringen har sagt at det kommer en kommuneproposisjon i mai 2014. Venstre har fremmet et representantforslag som behandles til våren om å utrede et nytt regionnivå.

 Endrè Skjelstad under sitt innlegg på LPN

Endrè Skjelstad under sitt innlegg på LPN
Foto: RH

Deltagelsen på LPN var god. Forsamlingen deltok med stor interesse i spørsmålsrunden etter Skjelstad sitt innlegg, og det ble vist stor åpenhet for å tenke nytt. Møre og Romsdal Venstre og våre lokallag har mye å debattere fremover om nye kommunegrenser, om fylkeskommunens fremtidige rolle og hvordan forvaltningsnivåene og oppgavefordelingen ønskes i fremtiden.

 Stortingsrepresentant Andrè Skjelstad

Stortingsrepresentant Andrè Skjelstad
Foto: Venstre

Andrè Skjelstad er medlem av Kommunalkomiteen på Stortinget, og er den som håndterer saken på vegne av Venstres Stortingsgruppe. Han representerer Nord-Trøndelag.

Skjelstad kom i sitt innlegg blant annet inn på utfordringer som interkommunale selskaper innebærer. Er det praktisk? Er det demokratisk? Det var spørsmål han stilte. Han tok videre opp betydningen utbygging av IKT og samferdsel har for kommunestruktur.
-Kommunereform, handler om å gi innbyggerne gode tjenester. Identitet for innbyggerne er viktig å ivareta. Folk identifiserer seg til bygda si, til stedet de bor på. Identitet trenger ikke være truet av nye kommunegrenser.

Men vi tror at tre folkevalgte nivåer fremdeles er nødvendig. Derfor må vi se på strukturen for et nytt regionalt nivå, sa Skjelstad.

Venstre fremmet 26.februar et forslag i Stortinget om at regjeringa utreder etablering av et nytt folkevalgt regionnivå som skal erstatte fylkeskommunen, og at dette gjøres parallelt med det videre arbeidet med en kommunereform. Venstres forslaget blir behandlet av Stortinget i vår.

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Andrè Skjelstad, Ketil Kjenstad og Trine Skei Grande finner du her

Se også oppslag på Venstres hovedside her

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**