Regjeringen svikter Gråmyra

Venstres Karl M. Buchholdt er skuffet over at den blå-blå regjeringen ikke vil betale kostnadene med å få på plass det innregulerte retardasjonsfeltet på Gråmyra. Gjennom stortingsrepresentant Andre N. Skjelstad har han spurt samferdselsminister Kjetil Solvik Olsen (Frp) om når det planlagte retardasjonsfeltet bygd. — Statsrådens svar er udelt negativt, mener Buchholdt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Karl Meinert Buchholdt

Foto: Fotograf Hattrem

«Når kommer det planlagte retardasjonsfeltet på Gråmyra på plass?» var Venstres spørsmål til samferdselsministeren. Solvik-Olsen viser til at retardasjonsfeltet ikke er i handlingsprogrammet til Statens vegvesen for 2014-2017 og følgelig ikke vil bli bygd. – Høyre og Frp snakker ofte om behovet for stabile og gode rammevilkår for næringslivet, sier Buchholdt. -Regjeringens talsmann viser til økte kostnader, men er det ikke slik at dersom viljen hadde vært til stede så hadde statsråden funnet midler, spør Buchholdt.

Både Levanger kommune og næringslivet på Gråmyra har tidligere sendt henvendelser til Statens vegvesen om å få fortgang på arbeidet i området. Det er vel ikke Høyre og Frps mening at vi skal svekke næringslivet i kommunen, spør Buchholdt. Han mener det er uholdbart at Høyre og Fremskrittspartiet i regjering ikke vil legge til rette for en vekstkraftig næringspolitikk i Levanger gjennom å få gjennomført dette tiltaket. -Venstre vil legge til rette for en offensiv næringspolitikk i Levanger, i tillegg til en mer offensiv kommunal holdning er vi også avhengig av at vedtatte reguleringsplaner fra staten blir fulgt opp, avslutter Karl M. Buchholdt i Levanger Venstre.

Les svaret fra samferdselsministeren her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**