Seksualundervisning i skolen må forbedres

Elise K. Jenssen, nestleder i Harstad Unge Venstre, skriver i gårsdagens HT om seksualundervisningen i skolen – og ønsker forbedring med mer fokus på verdier og grensesetting. Les hele innlegget her:

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Elise K.Jenssen, 2.nestleder Harstad Unge Venstre

Foto: privat

Seksuell tvang er i ferd med å bli normalisert. Seksualundervisningen i skolen per dags dato handler mye om seksualitet, kjønnssykdommer og prevensjon, men svært lite om verdier og grensesetting. De færreste skoler utfører en undervisning som tar opp de viktigste spørsmålene — hva er rett og galt? Harstad Unge Venstre ønsker en bredere seksualundervisning der det fokuseres mer på grenser og retten til å si nei.

Én av ti kvinner har hatt sex eller oralsex mot sin vilje. 1,5 prosent gutter svarte det samme i undersøkelsen som forskerne ved NTNU sto bak. Kun halvparten av disse har i en senere undersøkelse sagt at de har opplevd
en voldtekt, og det viser at særdeles mange unge er usikre på hva en voldtekt egentlig er. Dette er skumle tall, og med en utvikling der overgrep blir stadig mer normalt, er det viktig at seksualundervisningen i skolen forbedres betraktelig. Harstad Unge Venstre vil at seksualundervisningen må utvides, der fokuset på seksuelle overgrep skal utvides betraktelig. Gutter og jenter skal være sikre på hva en voldtekt faktisk er. Skolene må jobbe med et holdningsskapende arbeid der elevene lærer om grensesetting, selvstendighet og retten til å si nei; moral og etikk.

De fleste overgrep skjer i hjemmet og på fester. Seksualundervisning skal gjelde for både barneskoleelever og ungdomsskoleelever. Det er viktig at små barn som har blitt utsatt for overgrep i hjemmet skjønner at det er galt, og ikke "naturlig". Harstad Unge Venstre vil at seksualundervisningen skal startes i tidligst mulig alder, slik at små barn som utsettes for overgrep opplyses om hva som er rett og galt.

Seksualundervisning med en lærer som står ved tavla og underviser om seksualitet er ikke tilstrekkelig. Elever må selv få jobbe med temaet — dialog er et viktig grep. Elevene må diskutere seg i mellom om moral og verdier, og selv komme fram til et svar. Harstad Unge Venstre ønsker å fokusere mindre på læreren og mer på elevene i seksualundervisningen i skolen. Grenser og verdier er noe mange ikke tenker på, og skolen må ta ansvar for at elever opplyses om dette. Målet skal være et samfunn uten overgrep, og kunnskap og refleksjon er
nøkkelen til et steg nærmere målet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**