Planen er Bykjernen!

Saken om City Nord handler om byutvikling. Den handler om retning og tempo, om nåtid og om framtid. Den handler om konsekvenser. Er det politikernes ansvar å legge til rette for byutvikling? Åpenbart. Er det politikernes ansvar å legge føringer for byutviklingen? Absolutt, mener Venstre. Vi må vite hvor vi vil med byen vår, og vi må ha et verktøy å styre med.Vårt verktøy er planverket. Det er vår hånd på rattet og vår fot på clutchen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Når investeringer i firehundremillionersklassen banker på, er det fristende å sette på cruisekontrollen. Peis på, vi er en ja-kommune. Slik taler flertallet. Slik ble det ja til utbygging av City Nord i PNM-komiteen, hvor verken Venstre eller Krf er representert. Men er dette i tråd med planverket? Hvordan vil en ytterligere utbygging av City Nord påvirke Bykjernen? Er dette byutviklingen vi ønsker? Venstre mener vi må tørre å stille disse spørsmålene før vi vedtar.

City Nord

City Nord
Foto: Avisa Nordland

Og tilfellet er at politikernes masterplan nå er ute på høring. Og den stiller nettopp disse spørsmålene. Problemet er at den ikke skal vedtas før i juni, mens spørsmålet om City Nord skal avgjøres allerede nå. Tilfeldig? Neppe.

Uansett hva man mener om en utvidelse av City Nord, er det politikernes ansvar å ta beslutningene i riktig rekkefølge og på godt nok grunnlag. I saken om City Nord er det tydelig at hastverk setter andre hensyn til side. Venstre mener det er galt å banke utbyggingen av City Nord gjennom før den overordnede arealplanen er vedtatt. Vi ønsker at saken om City Nord utsettes til etter at kommunens arealdel er vedtatt og sentrale spørsmål om byens utvikling besvart. Rødt og SV har allerede foreslått dette i komiteen. Vi støtter forslaget. Dette handler ikke om å trenere prosessen, men om å vite hva man gjør. En utbygging av City Nord nå vil for alvor gjøre avlastningssenteret Stormyra til byens handelssenter. Dersom dét er Bystyrets ønske, må masterplanen endres. Da er det et bevisst valg å flytte handelen fra Bykjernen til Stormyra, og selvsagt at utbyggingen av City Nord vedtas.

Bodø sentrum

Bodø sentrum
Foto: Terje Rakke

Venstre vet hvor vi vil med byen vår. Vi vil at Bodø skal være en magnet i regionen, med et stort og bredt handelstilbud. Vi vil at Bykjernen og Stormyra skal utfylle hverandre, med ulike konsepter å tilby. Vi vil at Bykjernen skal være kjernen. Pulserende og mangfoldig, med store og små aktører, en fruktbar blanding av handel, bevertning og kulturelle tilbud. Dersom Bykjernen skal leve må avlastningssenteret tåle begrensninger. Da må vi kanalisere investeringene til Bykjernen, ikke til Stormyra. Vårt syn sammenfaller med arealplanen som er ute på høring. Å vedta en utvidelse av City Nord allerede nå, er å foregripe begivenhetenes gang. Dette er å sette planverket til side. Det er en dristig øvelse som vil sette byutviklingen i spill.

Hastverket i City Nord-saken har fått fylket til å reagere. De påpeker at en utbygging av City Nord er i strid med kommunens egne planer. Venstre appellerer til Bystyrets medlemmer om å være seg sitt ansvar bevisst og utsette saken til etter at arealplanen er vedtatt. Da vet vi hvor vi vil og kan debattere hvordan vi best kommer oss dit.

Terje Cruickshank

Gruppeleder Bodø Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**