Tre krav for bykjernen!

Bodø Venstre mener at bykjernen trenger tre viktige politiske grep for at byen vår skal få et levende sentrum slik at bodøborgeren i framtiden kan fortsette å få slike gode sentrumsopplevelser slik vi hadde i helgen med Folk&Fisk- festivalen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Bodø sentrum

Bodø sentrum
Foto: Terje Rakke

Første og viktigste grep er at utbyggingsplanene til City Nord utsettes til etter at politikerne har vedtatt en ny overordnet arealplan med tilhørende konsekvens- og handels analyse. Dette for at bykjernen og handelsavlastningsområdet Stormyra bør utvikles i tråd med overordnede planer på en balansert måte.

Neste viktige grep er at Venstres forslag om gratis korttidsparkering i bykjernen fra april 2010 tas opp igjen. Da som nå ønsker Venstre å innføre første parkeringstime gratis slik at de som har småærend skal ha tilsvarende vilkår i bykjernen som på Stormyra.

Siste grep Bodø Venstre mener er viktig for bykjernen er at oppgradering av Solparken med tilhørende p-kjeller ferdigstilles til byjubileet i 2016.

Styret i Bodø Venstre

Bli medlem Bodø Venstre

Foto: bli medlem i Bodø Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**