BALESTRAND VENSTRE SIN MØTEPLAN 1. HALVÅR 2014

Her finn du møteplanen vår

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


10.02 – måndag MEDLEMSMØTE BV kl. 19.00
13.02 – torsdag Adm.utv./F.m.sk. kl. 09.00
24.02 – måndag GRUPPEMØTE
27.02 – torsdag Kommunestyret kl. 16.30

17.03 – måndag MEDLEMSMØTE BV kl. 19.00
20.03 – torsdag AMU.utval/F.m.sk. kl. 09.00

22.04 – tysdag GRUPPEMØTE
24.04 – torsdag Kommunestyret kl. 16.30

05.05 – måndag MEDLEMSMØTE kl. 19.00
08.05 – torsdag Adm.utv./F.m.s kl. 09.00
19.05 – måndag GRUPPEMØTE
22.05 – torsdag Kommunestyret kl. 16.30

02.06 – måndag MEDLEMSMØTE kl. 19.00
05.06 – torsdag AMU/F.m.sk. kl. 09.00
13.06 – fredag F.m.sk. — Drøftingsmøte m/ h.tillitsv. og h.verneombod kl. 09.00

16.06 – måndag GRUPPEMØTE
19.06 – torsdag Kommunestyret kl. 16.30

Kontrollutvalet: 24. feb., 11. april, 16. juni (kl. 10.00)
Møte ordførar/utvalsleiarar/leiargruppa: 04.april (kl. 09.00)
Råd for eldre og menneske med . 10. feb., 26. mai

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**