Tungtrafikk fylte grendehuset på Ellingsrud

Det ble fullt lokale i grendehuset på Ellingsrud da Alna Høyre og Venstre hadde innkalt til møte om tungtrafikksituasjonen på Ellingsrud. Byråd Guri Melby fikk med seg mange innspill til videre arbeid.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Byråd Guri Melby innledet

Guri-Melby14032501

Møtet startet med at Guri Melby gikk gjennom situasjonen slik hun ser den, med de utfordringer som ligger fremover. Hun tok også en liten kikk på hva som er vedtatt i det siste.

Spørsmålsrunde
Etter Guri Melbys introduksjon, gikk resten av tiden til inspill fra salen, med umiddelbare responser fra byråden. Det var mange som hadde innspill, og byråden både svarte og noterte seg ting å ta med i arbeidet med samferdsels- og miljøforbedringer fremover. Det vil innebære arbeid både mot andre etater og andre fylkes- og kommunale representanter.

Oppfølging av tungtransportplanen for Groruddalen
I møtet nevnte byråden at hun hadde lagt fram et dokument om oppfølging av tungtransportplanen for Groruddalen for samferdsels- og miljøkomiteen i bystyret. Den ligger hos Oslo kommune (ekstern lenke til .pdf-fil, krever Adobe Reader e.l.).

Godt oppmøte

Tungtrafikkmøte 140325

Arrangørene var godt fornøyd med at grendehuset ble fullt og at det kom mange konstruktive innspill som både pekte på problemer og løsninger. Byråden bør ha fått noen klare signaler på både hva det må jobbes med og hva som kan være mulige løsninger. For Groruddalen trenger løsninger, problemer har vi godt med.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**