Liberalt blikk på bystyremøtet mars 2014

En gledens og sorgens dag for sentrum tror jeg er den beste måten å oppsummere årets andre bystyremøte. Solparken med p-garasje blir en realitet, men handelssentrum flyttes til City Nord.
Saken om City Nord utbyggingen har mange skygger, og Venstre sammen med SV og Rødt stiller spørsmål om de folkevalgte har fulgt de retningslinjer de selv har vedtatt og om administrasjonen har levert alle nødvendige dokumenter i saken. For første gang i min periode som gruppeleder anså Venstre det som nødvendig å levere krav om lovelighetskontroll til fylkesmannen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Til tross for et sakskart på nesten 900 sider dokumenter fordelt på 25 vedtakssaker var det bare et fåtall av sakene som skapte debatt.

Som forventet var det mange som tok ordet når «Reservasjonsrett for fastleger for henvisning til abort» skulle behandles. Men enigheten er stor og bare fire representanter – en fra Krf, SP, Høyre og Frp støttet et alternativ som ikke totalt avviste reservasjonsretten.

Til tross for en knusende «Forvaltningsrevisjon: Kvalitet, bemanning, ressursbruk: Barneverntjenesten» var det lite debatt blant de folkevalgte i bystyresalen. Handlingslammelsen er stor og enstemmig ba man om at noe skjer og at man får en tilbakemelding på dette.

Solparken

Solparken
Foto: Steinar Aas

Et helt delt bystyre vedtok med knappest mulig margin en stor seier for Venstre da «Parkeringsanlegg i Bodø sentrum – valg av løsning» endte med utbygging av p-garasje under Solparken vs p-hus på kvartal 99. Venstre har lenge jobbet for en oppgradering av Solparken til en helhetlig folkepark uten p-plasser på gateplan rundt. Dette får vi nå realisert ved at hoved parkeringsløsningen for sentrum blir et stort garasje anlegg som vil ivareta behovet for sentrum, Stormen, det nye rådhuskvartalet og meieri/ brannstasjon kvartalet. Som dekke over dette p-anlegget får vi en ny Rådhus-/ Solpark. Venstre vil jobbe for at vi får dette fullfinansiert i neste økonomiplan, og dermed forhåpentlig realisert i by jubileumsåret 2016.

Bodø sentrum

Bodø sentrum
Foto: Terje Rakke

Siste sak som skapte noe debatt var «Sluttbehandling – detaljregulering for City Nord, Stormyra». Her stod betongkameratene Høyre, Frp og AP godt samlet og vedtok det som vil innebære «en varslet katastrofe» som tidligere byplansjef Dag Neiden har uttrykt det. Venstre har alltid tatt til ordet for sentrum først, men dessverre var det ikke støtte å hente i andre partier. Venstre mener at mange vesentlige

City Nord

City Nord
Foto: Avisa Nordland

dokumenter var unntatt saksframlegget, bl.a. en krass høringsuttalelse fra fylkeskommunen, og også at vedtaket er i såpass strid med overordnede planer og strategier at det trolig ikke ble fattet et lovelig vedtak. Derfor sender Venstre, SV og Rødt vedtaket inn til lovelighetskontroll.

Terje Cruickshank
gruppeleder Bodø Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**