Krever full finansiering av bosetting av enslige mindreårige

Venstres ordførernettverk hadde samling på Stortinget den 31.mars. I den forbindelse løftet Venstres varaordfører i Alstahaug, Hanne Nora Nilssen, fram saken ang. finansiering av bosetting av enslige, midreårige flyktninger. – Dette er en viktig sak for kommunen. Kommunestyret har gitt et sterkt signal om at vi som kommune vurderer å avvikle bosetting av enslige, mindreårige fordi finansieringsordningen ble endret nesten over natten. Derfor er det geldelig å ha fått hele nettverket med på et krav om å reversere dette. Venstre har nå fått en unik posisjon i rikspolitikken, og jeg har stor tro på at vi skal få gjennomslag for dette i budsjettforhandlinger med regjeringen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


I statsbudsjettet for 2014 er det vedtatt betydelige kutt i finansieringsordningen for bosetting av enslige mindreårige flyktninger. Integreringstilskuddet er økt noe, men det er samtidig innført 20% egenandel på utgifter til barneverntiltak – ut over dagens egenandel.

Venstres ordførere og varaordførere beklager sterkt at den sittende regjeringen har valgt å kutte i kommunenes finansieringsordning ved bosetting av mindreårige flyktninger. – Dette går ut over de mest sårbare i samfunnet, og rammer spesielt de kommunene som har tatt ansvar for å hjelpe de som trenger det mest, slik som kommunene Hamarøy og Alstahaug, sier medlem i ordførernettverket, og varaordfører i Alstahaug, Hanne Nora Nilssen

Siden 2009 har bosetting av enslig mindreårige flyktninger blitt mangedoblet. I 2008 ble 750 enslige bosatt, mens tallet i 2013 var rundt 3000. Antall bosettingskommuner har økt fra 35 til rundt 100.

Økningen av antall kommuner som bosetter mindreårige, kom etter at IMDi og BUF- etat arrangerte kurs i bosetting av mindreårige flyktninger. Da ble det lovet at ingen kommuner skal tape på å bosette enslige mindreårige flyktninger – det løftet er nå brutt.

– De enslige mindreårige vi bosetter har et stort behov for hjelp og bistand. Det betyr at det økonomiske gapet blir svært krevende å håndtere for kommunene. 100 norske kommuner påtar seg et stort samfunnsansvar ved bosetting av enslig mindreårige. Vi må forvente forutsigbare økonmiske rammevilkår, fortsetter Nilssen

– Venstres ordførernettverk krever at Regjeringen må sikre at staten dekker kommunenes utgifter til bosetting av enslige mindreårige flyktninger. Kuttet i finansieringsordningen må rett og slett reverseres, helst allerede i Revidert Nasjonalbudsjett 2014, avslutter Nilssen, som også har stor tro på at Venstre i budsjettforhandling med regjeringen skal få gjennomslag for dette kravet.

Om Venstres ordførernettverk:

Venstres ordførernettverk var samlet i Oslo mandag 31. mars. Venstre har 10 ordførere og 38 varaordførere fordelt på alle landets fylker utenom Oslo. De 48 Venstre-politikerne fra hele landet går nå sammen i et nettverk som vil jobbe tett opp mot Venstres nye stortingsgruppe.

– Venstre har etter stortingsvalget fått en nøkkelrolle i norsk politikk. For Venstres 48 ordførere og varaordførere gir dette store muligheter til å fremme viktige Venstre-ærend i lokalpolitikken på den nasjonale arenaen. Gjennom opprettelsen av Venstres ordførernettverk sikrer vi gode lytteposter og ballspillere over hele landet for vår nye stortingsgruppe, sier Nilssen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**