Tenketanker

CIVITA ser ut til å tenke for høyresida,MANIFEST et stykke ute på venstresida, dermed ble det palss til AGENDA mellom disse, mener Øyistein Løfsnes i Namsos Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Jeg har gjort meg noen tanker om dette begrepet i det siste, og kommet til at “tenketanker” er den siste oppfinnelsen i en kjede som har som mål en fullstendig profesjonalisering av politikken.

Tank, industri

Foto: Microsoft clip art

I tidligere tider sprang politikken ut av behov og tanker ute blant folk flest. Så kom broilerne på banen, de som gjorde karriere i de politiske ungdomsorganisasjonene og gjorde politisk karriere før de oppdaget at pengene lå i det private markedet. Dermed var det klart for PR-byråene som har fått ubetinget og hemmelig tilgang til politikerne, som oftest uten at vi på utsiden får vite noe særlig om det.
Nå er neste trinn i denne utviklingen klar. Politikerne er nå blitt så nærsynte og opptatte av den dagsaktuelle debatten, at noen synes det er greit at noen tenker tankene for dem. Da er det åpent for tenketankene. Smak litt på ordet, her finner vi altså de som tenker. For hvem? CIVITA ser ut til å tenke tankene for høyresida, MANIFEST et stykke ute på venstresida, dermed blir det plass til AGENDA mellom disse to. Jeg håper bare Venstre ikke starter noe de kaller for LIBERTAS, et sted må grensen gå!
Felles for disse er at de produserer tanker som tydeligvis er etterspurt i det offentlige rom. Det er snart ikke en eneste debatt på radio eller TV uten at disse “tenkerne” får god plass. Veldig ofte går debatten kun mellom disse menneskene, mens den alminnelige mann og kvinne er redusert til en appluderende staffasje rundt guruene midt på første benk.
Hva så med ordet”tenketank”. En tank er en konstruksjon for å holde for eksempel skadelige ting borte fra omgivelsene. den har jo sine kontrollerte utslipp, men er i alle fall godt isolert fra omverdenen. Det ser også ut til å gjelde avlønningen av tenkerne. Det er for lengst slutt på den tiden da man på engelsk kunne si”A penny for your thoughts”. (Kan man bruke “tenker” som yrkesbetegnelse nå?) Den høye avlønningen har kanskje noe med at tankevirksomhet er noe man bedriver hele tiden, også mens man sover. det blir mye overtid av slikt!
Kanskje skulle vi omdøpe dette fenomenet til TANKETANKER? Det vil kanskje få folk til å tenke litt å plassere fenomenet der det etter min oppfatning hører hjemme, uten å utbrodere dette nærmere.
Til slutt vil jeg bare fortelle om han som bare snakket om damer. Han ble spurt om han ikke gjorde noe annet enn å tenke på damer. “Jo da”, sa han “men når jeg tenker, er det på damer”.

Øystein Løfsnes,

Namsos Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**