Venstres landsmøte 4.-6.april 2014

Fra Møre og Romsdal Venstre møter i alt fjorten medlemmer til landsmøtet som arrangeres på Fornebu kommende helg. Fylkeslaget har tretten delegater samt ett direktevalgt medlem i landsstyret. Menneskerettigheter er tema. Av politiske saker som skal behandles er klimalov, generasjonsregnskap, fiskeriressurser, kollektivtrafikk og lærlingeplasser.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

venstre

Foto: venstre

VENSTRES LANDSMØTE 4.-6.APRIL 2014

Venstres landsmøte 2014 arrangeres kommende helg 4.-6.april på Fornebu. Det er et rekordstort landsmøte som samles, der Venstre skal feire et godt valg og ha en gjennomgang av hva vi har fått til, og hva vi må ha av gjennomslag framover overfor regjeringen for at det skal være et fruktbart samarbeid videre.

Landsmøtet har menneskerettigheter som tema. Venstre vil finne politiske løsninger til hvordan bevisstheten rundt — og respekten for — menneskerettigheter kan sikres i saker som digital overvåking, fremveksten av politisk og religiøs ekstremisme, klimakrisen og globaliseringen. Venstre skal gjennom sitt engasjement rundt menneskerettigheter plassere seg som det mest radikale partiet på borgerlig side.

Tidligere er tema menneskerettigheter behandlet på årsmøter i fylkene og på Venstres landskonferanse.

Blant innlederne på landsmøtet er Jan Egeland , Njål Høstmælingen og Frode Sulland, samt Rebecca Borsch, leder av Venstres menneskerettighetsutvalg.

Av politiske saker som skal behandles er klimalov, generasjonsregnskap, fiskeriressurser, kollektivtrafikk og lærlingeplasser.

Landsmøtet skal foreta valg av ledelse, sentralstyre og landsstyre. Valgkomiteen har innstilt på gjenvalg av Trine Skei Grande som leder, og Ola Elvestuen og Terje Breivik som henholdsvis første og andre nestleder.

Fra Møre og Romsdal Venstre møter følgende som delegater:
Ragnhild Helseth (delegasjonsleder), Pål Farstad, Gunn Berit Gjerde, Iver Nordseth, Olbjørn Kvernberg, Steffen Falkevik, Alvhild Aspelund Bjørge, Tove Norøm Rokstad, Frøydis Austigard, Heidi Hogset, Geirmund Oltedal, Kirsti Dale, Pål Midtsæther Grødahl.

Britt Giske Andersen møter som direktevalgt representant i landsstyret.

Venstres leder Trine Skei Grande holder sin landsmøtetale fredag 4.april kl. 14.00.

Med hilsen
Ragnhild Helseth
Fylkesleder
Møre og Romsdal Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**