Guri kommer på besøk!

Miljøbyråden har invitert seg på besøk til alle bydelene! Vi gleder oss til å ta imot Guri Melby og vise henne våre planer for Filipstad og bydelens grøntområder!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


MILJØBYRÅDEN PÅ BESØK TIL FROGNER:

Bydelslagets ildsjeler Einar Kjærschow og Tore Wilken Nitter Walaker er i full gang med å organisere byrådens besøk i bydelen.

Vi ønsker å vise Guri Melby våre/Plansmias planer for Filipstad og Frognerstranda – samt gi henne en omvisning på grøntarealene våre. Det er mange saker å ta tak i – vi vil vise byråden at vi er aktive og tar ansvar. Samt at vi har forventninger om å få støtte og drahjelp fra byråden. Særlig gjelder dette saken om bildelingsordning i bydelen.

Dato for besøket er ikke satt – men blir i april.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**