Hurdal Venstre setter mobbing på agendaen

Morten Skåningsrud og Hurdal Venstre holdt en interpellasjon i kommunestyret onsdag som omhandlet tradisjonell og digital mobbing. Ordføreren svarte med å videreføre momentene fra interpellasjonen videre inn i skolemeldingen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Morten Skåningsrud - Hurdal Venstre

Foto: Morten Skåningsrud

Mobbing er et stadig tilbakevendende problem i det norske samfunnet. Det digitale inntoget har medbrakt mye positivt, men det har også gitt en ny arena for mobbing. Digital mobbing er vanskeligere for allmenheten å oppdage. Etter flere bekymringsmeldinger fra foresatte med barn i Hurdalsskolen er det mye som tyder på at både tradisjonell og digital mobbing også finner sted her. Hurdal Venstre vil fortsette å ta skoleeierrollen alvorlig med et økt fokus på bekjempelse av tradisjonell og digital mobbing.

Elever som blir utsatt for mobbing er i en vanskelig situasjon. De kan raskt få en forringet livskvalitet og mobbingen kan hindre utviklingsmulighetene. Den som blir mobbet risikerer alvorlige skader både på kort og lang sikt. En mobbesituasjon har en tendens til å være over lang tid og kan føre til alvorlige skader dersom ingen stopper den. På den andre siden er terskelen fra å melde fra meget høy, da mobbeofferet ofte er redd for å ikke bli hørt og kun oppnå at hyppigheten og alvorligheten av mobbingen eskalerer.

I utdanningsdirektoratets skriv «arbeidet mot mobbing» står det følgende:
«Det er ingen tvil om at ansatte og ledere på skolen, har ansvar for å forebygge og stoppe mobbing. For å klare dette må det bygges opp en handlingskompetanse i arbeid mot mobbing. Lærerne må sette av tid til å drøfte temaet, og utarbeide skriftlige planer for hvordan man skal opptre. Denne planen må følges opp i det daglige på en slik måte at mobbingen elimineres og elevene samt foresatte føler seg hørt.»

I disse dager utarbeider Hurdal Kommune en skolemelding som legges frem før sommeren. I den anledning ønsker Hurdal Venstre at administrasjonen utreder tiltak for å løse følgende problemstilling:

Hvordan skape en trygg og inkluderende Hurdalsskole, fritt for tradisjonell og digital mobbing?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**