Arbeidslivspolitikken = generasjonsutfordring

Venstres Landsmøte debatterer menneskerettigheter – i den sammenheng er også retten til arbeid og meningsfylt aktivitet viktig! Frogner Venstre deltar aktivt i debatten!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


INNLEGG I DEBATTEN OM «GENERASJONSREGNSKAPET»

Jeg er veldig stolt over å jobbe i en sammenheng både faglig og politisk hvor generasjonsperspektivet er så viktig! Generasjonsperspektivet løfter blikkene våre opp fra den oppstykkede politikkens perspektivløshet!

Endelig snakker vi om arbeidslivspolitikken i den sammenheng den egentlig hører hjemme! Vi har tradisjon i Norge for at arbeidslivspolitikken er en slags sosialistisk mastodontgreie som vi kan gjemme bort i en utkant av sosialpolitikken! Til og med er det mange som synes dette er med arbeidslinja er uviktig fordi vi i Norge har så gode ordninger at det ikke er så farlig om folk er sykemeldte i ny og ne og får slappe av litt med uføretrygden sin!

Vi kan ikke ta mer feil om vi fortsetter å tenkeslik!

Når vi snakker om naturressurser og særlig om fornybare ressurser — bør vi venne oss til å tenke på humankapitalen som den viktigste delen av vårt felles fornybare ressursgrunnlag! OECD er bekymret over Norges holdning til humankapitalen — vi sløser i form av høyt sykefravær og stadig flere unge på uføretrygd! Vi gjør veien inn i arbeidslivet vanskelig for folk som sliter helsemessig og har lite utdanning. Vi gjør det lett å gli ut av arbeidslivet — særlig for de unge! Uføretrygd til de yngste (mennene) er absolutt ikke gull og grønne skoger — det er et langt liv med dårligere helse og dårlig liv enn de ville hatt om de deltok i arbeidslivet. I tillegg sikrer vi også at barna deres får en riktig tung ryggsekk med seg ut i kappløpet om en plass i arbeidslivet.

Derfor bør vi oppgradere arbeidslivspolitikken vår til å handle om menneskerettigheter, rettferdighet, bærekraft og en felles framtid.

Så til det lille bildet i det store — operasjonaliseringen av visjonene — forslagene 19-27:
Vi bør gå imot normerte sykemeldinger og gi rom for at legenes faglighet i møte med syke mennesker — fortsatt skal være viktigst! Legene skal fortsatt få sykemelde mennesker og ikke diagnoser!
Lønnstilskudd for mennesker med redusert arbeidsevne bør være tilgjengelig for alle arbeidsgivere — også familiebedrifter
Andre land har hatt god erfaring med å la arbeidsgiverne bære en større del av kostnadene til langtidsfravær — det bør vi også kunne prøve ut
Venstre bør holde seg med en kunnskapsbasert politikk — også på de store spørsmålene. Arbeidslivspolitikken er et stort spørsmål — en generasjonsutfordring!

Marit Kamøy

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**