For dårlig håndverk om helsestruktur

Utredningen rundt den nye strukturen innen helse- og omsorg er altfor svak, sier Karl Meinert Buchholdt (V), gruppeleder i Venstre og kommunestyrerepresentant. Han er motstander av prosessen rundt institusjonsbruksplanen, og mener at kommunen haster seg gjennom forberedelsene uten å gå grundig nok inn i konsekvensene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Karl Meinert Buchholdt

Foto: Fotograf Hattrem

-Noe er vi nødt til å gjøre innen helse og omsorg, fordi eldrebølgen kommer. Vi skjønner at det må bygges omsorgsboliger, men om det snakkes om en halv milliard kroner er jeg usikker på, sier Buchholdt. -Økonomiplanen har antydet retningen, men vi er nødt til å ha kontroll på et vis. Jeg føler ikke at kommunen sitter med to hender på rattet i dag, sier Buchholdt.

—Det forskutteres en nedleggelse i Åsen og bygging på Staup. Jeg føler det er mange løse ender i stort sett alt i denne saken, både i tidsrammen og økonomien. Vi trenger bedre utredninger og få et forsvarlig kostnadsnivå som balanseres mot budsjettet og forpliktelsene våre ovenfor de som trenger tjenestene, sier han.

Buchholdt mener at Staup-byggingen også bør settes på vent fram til neste års planverk legges fram. —Ellers forskutterer vi noe som vi ikke vet vil skje. Det vil gi oss mer informasjon om de som berøres. Ellers blir dette for dårlig håndverk, sier Buchholdt.

—Vi i Venstre står på vårt syn om at det vi har fått foreløpig ikke holder. Men vi regner med at pleie- og omsorgsplanen neste år vil gi svar på mye. Da håper vi at alt blir utredet skikkelig, og vi må gå fram med både gass og brems samtidig, sier Buchholdt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**