Innlegget som ikke ble holdt

Et av mange menneskerettighetstema under Landsmøtet 2014 var situasjoner hvor menneskerettigheter settes opp mot hverandre. Et av eksemplene på dette er når foreldres religionsfrihet møter barns ukrenkelige rettigheter i spørsmålet om omskjæring. Landsmøtet valgte religionsfriheten, i respekt for minoriteter og religionsfriheten. Maria Serafia Fjellstad og Even Aronsen fra Harstad var blant dem som stemte mot, og ønsket å innføre en aldersgrense som sikret barnets integritet og selvbestemmelsesrett. Maria Serafia Fjellstad ønsket holde innlegg i debatten, men ble bortprioritert. Her er innlegget som aldri ble holdt:

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Maria Serafia Fjellstad

Foto: Vibeke Pettersen, SiT

“Debatten har blitt følelsesladet, og talerlista topptung.
I et landsmøte hvor hovedtema er menneskerettigheter er dette spørsmålet en sak hvor to menneskerettigheter står tydelig mot hverandre: Religionsfrihet mot barns grunnleggende rettigheter. Våre grunnverdier som Venstrefolk: liberal og raus er ikke truet i denne debatten. Rausheten og det liberale er å finne i begge svar.

Michael Ignatieff spurte i gårsdagens foredrag: "Hvem trenger menneskerettighetene mest?". Et svar på det spørsmålet er barn. Barn trenger at samfunnet står opp for dem, nettopp fordi de ikke kan stå opp for seg selv. Vi vedtar i dag at alle er født frie. Det skal også gjelde barn. Vi vedtar i dag at foreldre ikke skal kunne gjøre uopprettelig skade på et barn under dekke av religion og kultur. Herunder kommer også omskjæring. 30% av menn i dag er omskåret, men andelen er fallende. Tidligere ble 80% av amerikanske menn omskåret, men andelen av gutter som nå omskjæres har falt til 32%. Noe blir ikke umiddelbart riktigere fordi mange gjør det. Dersom prosedyren gjøres under tilfredsstillende forhold er komplikasjonsraten lav, 0.2-0.4%, men enhver komplikasjon er en for mye når inngrepet aldri er medisinsk nødvendig. Alle opplever smerte under/etter inngrepet, noen får blødninger, noen infeksjoner, noen arrdannelse på penis . Ca 2000 norske og muslimske guttebarn, og 10 norske og jødiske guttebarn omskjæres årlig. Ingen av disse under samtykke til et kirurgisk inngrep på sin penis.

Når foreldres religionsfrihet skal veies opp mot barnas menneskerettigheter bør liberale og rause Venstre stå opp for den svakeste part. I dette tilfellet er det barnet.”

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**