Venstres landsmøte: strukturkvoter skal ha en varighet på 25 år

På initiativ fra Nordland Venstre og i tett samarbeid med fylkeslagene i Oslo, Akershus, Sør-Trøndelag, Troms og Finnmark fremmet fylkeslagene en felles uttalelse om fiskekvoter til landsmøtet, et forslag som i dag ble enstemmig vedtatt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


"Landsmøtet har nå vedtatt tidsbegrensning på 25 år på strukturkvoter. Vedtaket var enstemmig etter en solid debatt og det er gledelig at Venstre nå er et fiskerinteressert parti. Dette er jeg veldig fornøyd med" — sier Arne Ivar Mikalsen sentralstyremedlem i Venstre.

Venstre slår nå fast at evigvarende fiskekvoter er en uheldig privatisering av felleskapets ressurser. Partiet mener at fiskeriressursene skal tilhøre fellsesskapet og ikke private aktører i næringa.

"Temaet skal opp i Stortinget i løpet av året og etter Venstres vedtak har vi nå et flertall som sier nei til evigvarende kvoter " — sier Anja Johansen og Gøran Rasmussen Åland i Nordland Venstre.

Fiskeriressursene tilhører fellesskapet

Havressursloven slår fast at «De viltlevende marine ressursene ligger til fellesskapet Norge». På bakgrunn av dette prinsippet ønsker Venstres landsmøte at strukturkvoter i fiskerinæringen skal være tidsbegrensede.

Fiskeressursene våre kan, med forsvarlig forvaltning, levere mat og økonomisk utbytte i all forutsigbar framtid. Fiskeriressursene er en evigvarende ressurs som tilhører fellesskapet. Derfor er det viktig for Venstre å slå fast at kvoterettigheten aldri kan være evigvarende, men alltid eies av fellesskapet, selv om de for en periode forvaltes av private aktører. Venstres landsmøte forstår samtidig næringens behov for forutsigbarhet og behov for å kunne investere langsiktig i fiskefartøy, redskap og forskning. Mange gjør store investering basert på visshet om framtidig inntjening. Venstres landsmøte er allikevel av den oppfatning at denne forutsigbarheten kan gjøres på andre måter en evigvarende og tidsubestemte strukturkvoter.

Strukturkvoter som gis med en varighet på 25 år ivaretar næringens behov for forutsigbarhet, samtidig som det gir staten mulighet til å omdisponere ressursene i fremtiden. Volstad-dommen i Høyesterett fastslår at staten kan omgjøre tidsuavgrensede kvoter til tidsbegrensede kvoter.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**