Generasjonsperspektiv, ressusforvaltning og menneskerettigheter preget landsmøtet 2014

Fiskeriressurser, læreplasser og menneskerettigheter er sentrale stikkord for landsmøtet som ble gjennomført sist helg. Møre og Romsdal Venstre stilte med 14 representanter. Gode debatter og god stemning folk imellom preget møtet. Til sammen 249 delegater samt observatører og gjester var samlet til landsmøtet på Fornebu i Akershus 4.-6.april. Trine Skei Grande ble gjenvalgt som leder sammen med første nestleder Ola Elvestuen og andre nestleder Terje Breivik.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Salen og stemmesedler

Foto: Venstre

Av de åtte politiske uttalelsene som landsmøtet vedtok, var det for Møre og Romsdal Venstre av særlig interesse uttalelsene om fiskeriressurser og om praksisplasser for elever i videregående skole. Også uttalelsen om kollektivtrafikk engasjerte delegasjonen.

Læreplasser:
-Venstre mener det er et felles ansvar for private og offentlige arbeidsgivere å sørge for nok læreplasser. Samfunnskontrakten mellom offentlige myndigheter og partene i arbeidslivet om flere læreplasser må forsterkes ut over ambisjonen om å øke antallet læreplasser med 20 pst. mellom 2011 og 2015, sier uttalelsen.

Fiskeressurser:
-Fiskeressursene tilhører fellesskapet. Slik har det vært, og slik bør det være i framtida. Landsmøtet i Venstre er tydelige på dette, sier stortingsrepresentant Pål Farstad. Vi holder fast ved dagens kvoteregime for fiskeflåten. Landsmøtet har diskutert spørsmålet om ressursrente for fiskeflåten skal utredes og om strukturkvoter skal være tidsavgrenset eller tidsuavgrenset. Konklusjonen er klar, nemlig at Venstre vil ha 25 års varighet for strukturkvoter. Grunnkvoter må fortsatt være tidsuavgrenset. Venstre mener at det ikke er grunnlag for å utrede ressursrente.

 Pål Farstad på talerstolen

Pål Farstad på talerstolen
Foto: Venstre

Møre og Romsdal Venstre er spesielt fornøyd med at vi fikk gjennomslag for at partiet ikke går inn for utredning av ressursrente.

 Gunn Berit Gjerde

Gunn Berit Gjerde
Foto: Venstre

I generell debatt deltok stortingsrepresentant Pål Farstad og varafylkesordfører Gunn Berit Gjerde. Paralellsesjoner ble avviklet med debatter for hver av de politiske uttalelsene som var til behandling

Menneskerettigheter var tema på landsmøtet, og det ble vedtatt en egen politisk uttalelse som gjelder menneskerettighetenes status, lov og domstoler, bruk av tvang i justis og helse, minoriteter og diskriminering, menneskerettighetsfientlige regimer, næringsliv og investering, personvern og IT, og miljø, klima og migrasjon.

 Jan Egeland

Jan Egeland
Foto: Venstre

Gjester på landsmøtet var blandt andre Jan Egeland fra Flyktningehjelpen, Michael Ignatieff, tidligere leder for Liberal Party of Canada, og Marie Amalie, forfatter og journalist.

 Britt Giske Andersen

Britt Giske Andersen
Foto: Venstre

 Inger Noer

Inger Noer
Foto: Venstre

Valg til landsstyret som direktevalgt representant ble spennende da Britt Giske Andersen stilte til kampvotering mot Inger Noer fra Hedmark. Det ble en fair argumentasjon. Valget endte med at Andersen fikk 62 stemmer, og Inger Noer ble valgt slik valgkomiteen hadde innstilt, med Britt Giske Andersen som andre vara.

Fra Møre og Romsdal Venstre møtte følgende:
Ragnhild Helseth (delegasjonsleder), Pål Farstad, Gunn Berit Gjerde, Iver Nordseth, Olbjørn Kvernberg, Steffen Falkevik, Alvhild Aspelund Bjørge, Tove Norøm Rokstad, Frøydis Austigard, Heidi Hogset, Geirmund Oltedal, Kirsti Dale, Pål Midtsæther Grødahl, Britt Giske Andersen.

 Delegatene fra Møre og Romsdal. Første rekke fra venstre: Steffen Falkevik, Gunn Berit Gjerde, Frøydis Austigard, Heidi Hogset, Ragnhild Helseth, Tove Norøm Rokstad, Kirsti Dale, Alvhild Bjørge, Britt Giske Andersen. Bak fra venstre: Iver Nordseth, Pål Farstad, Olbjørn Kvernberg, Pål Midtsæther Grødahl. (Geirmund Oltedal var ikke tilstede da bildet ble tatt)

Delegatene fra Møre og Romsdal. Første rekke fra venstre: Steffen Falkevik, Gunn Berit Gjerde, Frøydis Austigard, Heidi Hogset, Ragnhild Helseth, Tove Norøm Rokstad, Kirsti Dale, Alvhild Bjørge, Britt Giske Andersen. Bak fra venstre: Iver Nordseth, Pål Farstad, Olbjørn Kvernberg, Pål Midtsæther Grødahl. (Geirmund Oltedal var ikke tilstede da bildet ble tatt)
Foto: Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**