Landsmøte 2014 med ressursforvaltning, generasjonsperspektiv og menneskerettigheter

Pål Farstad og Ragnhild Helseth var blandt delegatene for Møre og Romsdal Venstre da landsmøte 2014 ble avviklet på Fornebu 4.til 6.april. I tillegg møtte fra Nordmøre Iver Nordseth, Tove Norøm Rokstad og Heidi Hogset. Landsmøtet 2014 gjorde vedtak som viderefører tidligere Venstremann Hans Hammond Rossbach sin innsats for miljø og ressursforvaltning. Rossbach var den som tok initiativ i sin tid til at Norge skulle opprette et oljefond.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

 Iver Nordseth, Heidi Hogset, Ragnhild Helseth, Tove Norøm Rokstad, Pål Farstad

Iver Nordseth, Heidi Hogset, Ragnhild Helseth, Tove Norøm Rokstad, Pål Farstad
Foto: Venstre

Landsmøtet 2104 gjorde vedtak om hvordan vi i et generasjonsperspektiv skal forvalte denne formuen videre. I en politisk uttalelse om generasjonsperspektivet ber Venstre om at Regjeringen utrede konsekvensene av å senke prosentsatsen i handlingsregelen til 3 % fra nåværende 4%.

Alt fra Landsmøte 2014 kan leses her
Se også oppslag Møre og Romsdal Venstreher

 Fylkesleder/delegasjonsleder Ragnhild Helseth og stortingsrepresentant Pål Farstad

Fylkesleder/delegasjonsleder Ragnhild Helseth og stortingsrepresentant Pål Farstad
Foto: Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**