Skal Venstre kutte i sykelønna?

Dette utløste en heftig debatt på Venstres landsmøte i helgen – Stortingsgruppen er splittet i synet på bruken av dette virkemidlet i kampen for å redusere kostnadene til sykefravær. Frogner Venstre har argumentert heftig mot kutt i sykelønna! Les mer om hvorfor:

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


HVOFOR ER VI IMOT KUTT I SYKELØNNA?

Her er Marit Kamøy innlegg på landsmøtet i Venstre – mot kutt i sykelønna:

“God morgen kjære landsmøte — jeg håper dere har sovet godt og er klare til å stemme mot forslag om kutt i sykelønna!!! Det er vel å bra å være tøff og modig i politikken slik Unge Venstre framholder — men det er ikke å forakte med litt anstendighet og klokskap i politikken heller slik mer erfarne politikere som Ketil Kjenseth, Ola Elvestuen maner til.

Jeg for min del sov ikke så godt i natt – jeg hadde mareritt i natt — jeg drømte at jeg befant meg på et eller annet slags landsmøte — ikke Venstres, Gud forby! Jeg landet midt i en diskusjon om menneskerettigheter og bærekraft — det ble uttrykt stor bekymring for at velferdsstaten ikke skulle være bærekraftig i framtiden.

Noen viftet med statsbudsjettet og påpekte at samfunnet har svimlende 38 milliarder kroner i kostnader på selvmord og trafikkulykker og at disse kostnadene ville undergrave velferdsstatens bærekraft.

Og derfor må vi kutte i kostnadene til selvmord og trafikkulykker — det ene forslaget etter det andre ble lagt fram. Og tru det eller ei – faktisk ble det vedtatt å legge ned Sunnaas, kutte ut ambulansehelikopterne og fjerne all offentlig støtte til selvhjelpsgruppene for etterlatte etter selvmord! For det er dyrt det! Og det vil vi spare penger på!

I marerittet ropte og skrek som gal — NEI! NEI! NEI! Dette blir helt feil! Vi må sørge for at færre tar selvmord og at færre skades i ulykker!! Ikke ødelegge muligheten for de som skades til å komme tilbake til livet og for de etterlatte å komme seg videre i livet! Men – som i alle mareritt – skrek jeg for døve ører!

Kjære landsmøte — dette var bare en ubehagelig drøm! Ingen har tenkt å legge ned Sunnaas sykehus, eller sette ambulansehelikopterne på bakken! Alle forstår at de som rammes av trafikkulykker og som opplever at noen av deres kjære begår selvmord – trenger all den behandling og hjelp de kan få! Ingen tenker vel heller at å legge ned behandlingstilbud til trafikkofre vil føre til færre trafikkofre! Så – hvorfor tenker vi at det å kutte i sykelønn gjør at færre blir syke?? Hvor tenker vi at det å redusere kompensasjonen for tapt arbeidsevne skal gjøre folk friskere? Argumentet bak tankegangen er at kutt i kompensasjonen for redusert/tapt arbeidsevne, skal gjør at færre mennesker taper arbeidsevnen. I tillegg sparer samfunnet penger – kostnader til sykepenger og uføretrygd.

Det som ikke er bærekraftig er at vi som samfunn parkerer så mange mennesker utenfor arbeidslivet! Og husk at sykemelding i mange tilfeller – og uføretrygd alltid! – er en enveisbillett hvor det med liten skrift står: den som får enveisbilletten i handa aksepterer kortere levetid og mer sykdom — for seg selv og sine barn!

Å kutte i sykelønnen vil ramme usosialt og vil IKKE føre til at flere kommer tilbake i jobb! Tvert imot! Vi har 40 års erfaring med at sykemelding/uføretrygd i realiteten er enveisbillett ut av arbeidslivet og inn i fattigdom for den syke og hennes barn! Det er urettferdig det! Ikke først og fremst for oss men for de som tilbys et liv for seg og sine i fattigdomsfella!

Kjære landsmøte – dropp å kutte i sykelønn — la oss heller fortsette satse på alle de gode tiltakene vi vet bidrar til at færre havner utenfor arbeidslivet!!! Det er rettferdig og det er det eneste bærekraftige!”

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**