Venstre spør om fjorddeponi i Nordland

Denne uken er det fylkestingssamling i Narvik. Venstre har sendt inn flere spørsmål til behandling, blant annet spørsmål om forurensning i fjorder i Nordland.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Spørsmål

Forurensing av fjordene i Nordland.
Norge er et av bare fem land som bruker sjø og fjorder til deponering av gruveavfall. Londonkonvensjonen mot forurensing av havet, setter forbud mot dumping av avfall til havs. Det er ingen grunn til å tru at fjordsystemene er mindre sårbare for slik avfallsdumping enn havområdene.
I Nordland har denne forurensingsproblematikken vært særlig aktuell i Skjærstadfjorden og Rangjorden på grunn av utslipp i vassdrag fra Sulitjelma Gruver og Rana Gruber. Det har tidvis vært signalisert at det skal settes inn tiltak for å rydde opp i disse forholdene. Kan fylkesrådet gi en redegjørelse om den totale situasjonen i Nordland, og særlig hva som er situasjonen for nevnte fjorder i dag, og kan det gis en mer omfattende orientering om dette i neste fylkesting?

Nordland Venstre
May Valle
gruppeleder

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**