Vil at fellesskapet skal eie fisken

Sør-Trøndelag Venstre var medforslagsstiller på et forslag om at strukturkvoter på fisk skal gis en tidsbegrensning av staten. Forslaget fikk flertall på Venstres landsmøte, noe som betyr at regjeringa ikke har flertall på Stortinget for at fiskekvoter overlates fritt til markedet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Det har knyttet seg spenning til spørsmålet om tidsavgrensning på fiskekvoter helt siden Volstad-dommen i Høyesterett åpnet opp for at staten kan gjøre tidsuavgrensede kvoter tidsbegrensede. Regjeringa har vært tydelig på at den ønsker evigvarende kvoter, men i Venstre har situasjonen vært uavklart etter at partiets ønske om tidsbegrensning røk ut av programmet i 2005.

Politikken skal styre pengemakten

Men det var flere som appellerte til Venstres historie for å vinne fram på landsmøtet. «Da Venstre innførte hjemfallsretten på vannkraft, var det ut i fra en tanke om at fellesskapet skal eie og forvalte fornybare naturressurser. For å sitere Johan Castberg: Det er ikke pengemakten som skal styre over politikken, men omvendt», sa fylkesleder Trond Åm i Sør-Trøndelag Venstre fra landsmøtets talerstol.

 Trond Åm på talerstolen under Venstres landsmøte

Trond Åm på talerstolen under Venstres landsmøte
Foto: Marius Nyheim

Åm mener at strukturkvoter som gis med en varighet på 25 år ivaretar næringas behov for forutsigbarhet. Det er samtidig viktig at staten har en mulighet til å omdisponere ressursene i framtida. «Med forsvarlig forvaltning kan fiskeressursene våre levere mat og økonomisk utbytte i all forutsigbar framtid. Prinsippet om at evigvarende naturressurser tilhører fellesskapet, er en av de viktigste bærebjelkene i den norske velferdsstaten», uttaler han.

Nei til automatisk innmelding i trossamfunn

Sør-Trøndelag Venstre kjempet også fram et forslag om at dagens praksis med automatisk innmelding i trossamfunn må avvikles. I dag er det slik at om én av foreldrene er medlem i Den norske kirke, så vil barnet automatisk regnes som «tilhørig» der, selv om den andre forelderen er katolikk eller humanetiker.

 Lucie Kathrine Sunde-Eidem vil at foreldre skal ta et aktivt valg når barn meldes inn i trossamfunn.

Lucie Kathrine Sunde-Eidem vil at foreldre skal ta et aktivt valg når barn meldes inn i trossamfunn.
Foto: Marius Nyheim

Delegat Lucie Kathrine Sunde-Eidem fra Sør-Trøndelag løftet saken under generell politisk debatt på landsmøtet, hvor hun blant annet påpekte at det også er i kirkas egen interesse å få slutt på praksisen. «Kirka ønsker sjøl at den ikke lenger skal ha forrang. Da ryker automatikken automatisk. Vi vil at foreldrene skal ta et aktivt valg», sier Sunde-Eidem.

Sør-Trøndelag Venstre fikk dessuten vedtatt et forslag å innføre en ordning som sikrer barn på institusjon fri rettshjelp.

Gunnes vara til sentralstyret

Til tross for at han ledet fylkespartiet til det beste valget siden 1969, med 5,4 prosent oppslutning, lyktes det ikke stortingskandidat Jon Gunnes å komme inn på Stortinget ved høstens valg. Men under landsmøtet ble han allikevel belønnet med en plass som andre vara til sentralstyret og fast møtende medlem av partiets landsstyre. Fra før av møter Trond Åm i kraft av å være fylkesleder. Det betyr at fylkespartiet blir godt representert i partiets sentralledelse framover.

 Jon Gunnes er valgt til varamedlem i Venstres sentralstyre

Jon Gunnes er valgt til varamedlem i Venstres sentralstyre
Foto: Tove Eivindsen

Se innleggene her:

Video hentet fra YouTube. For full video klikk her.
Video hentet fra YouTube. For full video klikk her.
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**