Åpen invitasjon fra Programkomiteen og Nominasjonskomiteen

Høsten 2015 er det nytt kommunestyrevalg. Et godt valg i 2015 forutsetter et godt forarbeid; slik at vi kan til valgkampen i møte med et liberalt, grønt og varmt program, med ei tilhørende liberal, grønn og varm liste. Programkomiteen og Nominasjonskomiteen inviterer derfor åpent til innspill.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

venstrelogo

Foto: venstre

Høsten 2015 er det nytt kommunestyrevalg. Harstad Venstre lyktes ved forrige valg å doble sin oppslutning fra 2.7 til 5.4%. Med våre 636 stemmer doblet vi dermed også antall mandater i kommunestyret, fra 1 til 2. I tida deretter har vi hatt et forsiktig voksende lag her i Harstad, med både økning i antall medlemmer, noe endret aldersfordeling med flere yngre aktive – og etter etablering av Harstad Unge Venstre i 2012 en nærmest eksponentiell vekst av yngre medlemmer.

Vi er nå i startgropa til det neste kommunestyrevalget. Årsmøtet 2014 satt ned en programkomite og en nominasjonskomite som begge er i gang med arbeidet. Programarbeidet vil gjennom 2014 foregå som jevnlige temamøter med ulike innledere; som dermed er arenaer for å skape ny politikk. Et førsteutkast av programmet vil foreligge i desember, og sendes på høring i organisasjonen. Det endelige programmet vedtas av Årsmøtet i 2015. Et godt valg i 2015 forutsetter et godt forarbeid; slik at vi kan til valgkampen i møte med et liberalt, grønt og varmt program, med ei tilhørende liberal, grønn og varm liste.

Dette er første invitasjon til dere, delt i to punkter:
– Programkomiteen er åpen for alle innspill, store og små, på hva nettopp du er opptatt av at Venstre skal mene noe om i sitt program. Du inviteres herved til å sende ditt innspill pr. mail til [email protected].
– Nominasjonskomiteen ønsker innspill på aktuelle kandidater til lista for Harstad Venstre. Dersom du ønsker stille, eller vet om noen som du ønsker som kandidat, send mail til Nominasjonskomiteen v/ Jan Fjellstad: [email protected]

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**