Harstad Venstre gleder seg over valg av sentrumstomt!

Harstad Venstre gleder seg over Statoils beslutning om flytting til sentrum. Oppføring av et signalbygg der “brunosten” står i dag gir grobunn for et levende sentrum og ei fruktbar framtid for Harstad.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

venstrelogo

Foto: venstre

Harstad Venstre har som resten av Harstad ventet i spenning på Statoils beslutning. Som stor næringsaktør henger denne beslutningen tett sammen med Harstads framtidsoptimisme. Betydningen av dette understrekes når lokalisasjonen blir der byens grunnlegger i sin tid oppførte sitt skipsverft. “Harstad Venstre anser sentrumstomta som et godt valg for Statoil, men ikke minst ser vi positivt på de effektene lokaliseringa vil ha for engasjementet i sentrumsgatene og andre nyetableringer som vil bidra til mer liv i byen vår!”; sier Maria Serafia Fjellstad, leder av Harstad Venstre.

Sånn blir det

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**