Opposisjonen ber regjeringen stanse innføring av DLD i Norge

Venstre, SV, KrF, Sp og MDG presenterte idag et felles forslag om Datalagringsdirektivet som ble fremmet ved Stortingets møtestart.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


De parlamentariske lederne i Venstre, SV, KrF, Sp og MDG inviterte til pressetreff i Stortingets vandrehall idag torsdag kl 09.30.

Rasmus Hansson (MDG), Knut Arild Hareide (KrF), Trine Skei Grande (V), Trygve S. Vedum (Sp) og Audun

Foto: Anne Solsvik

Trine Skei Grande (V) , Audun Lysbakken (SV), Knut Arild Hareide (KrF), Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og Rasmus Hansson (MDG) presenterte et felles forslag om Datalagringsdirektivet som ble fremmet av Venstrelederen på vegne av de 5 partiene ved møtestart i Stortinget idag.

Trussel mot personvernet
Forslagstillerne mener både type og omfang av lagring som datalagringsdirektivet krever, utgjør en stor trussel mot personvernet til norske innbyggere, og at det vil bryte med det som hittil har vært viktige rettsstatsprinsipper. Forslagsstillerne viser til at direktivet innebærer en overvåkning av alle norske innbyggere og representerer en massiv mistillit til landets innbyggere. Forslagsstillerne var derfor sterkt imot at direktivet skulle implementeres i Norge og mener fortsatt at direktivet ikke bør innføres i Norge,

Knusende EU-dom
8. april 2014 erklærte EU-domstolen datalagringsdirektivet for ugyldig . Ifølge pressemeldingen fra domstolen innebærer direktivet «et meget omfattende og særlig alvorlig inngrep i den grunnleggende rett til respekt for privatlivet og til beskyttelse av personopplysninger, uten at dette inngrepet er begrenset til det strengt nødvendige».

Ikke gyldig
I Stortingets spørretime 9. april 2014 sa statsministeren at hun nå ville «gå grundig gjennom dommen». Samtidig sa hun, på svar til representanten Iselin Nybø, at «Det blir ikke sånn at vi skal implementere et direktiv som ikke lenger eksisterer, for nå eksisterer det ikke; det er ikke gyldig.» Forslagsstillerne deler denne oppfatningen. Forslagsstillerne mener derfor det er viktig at direktivets bestemmelser ikke implementeres i Norge.

Forslagsstillerne ber derfor regjeringen stanse implementeringen av datalagringsdirektivet, fremgår det av forslaget til vedtak.

Les hele forslaget her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**