Hva gjør Venstre i Frogner BU?

Til ære for våre medlemmer har Anne-Lise Bergenheim laget en oppsummering av Venstres arbeid i BU – les og bli imponert:

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Venstre i bydelsutvalget

Bydelsutvalget på Frogner består av 15 medlemmer hvorav Høyre har et klart flertall med 8 representanter. Arbeiderpartiet har 3 Venstre 2 og SV og FRP 1 representant hver. Det er derfor ikke alltid vi oppnår de resultatene vi ønsker.

Viktige profileringssaker for Venstre i bydelsutvalget har det siste halve året vært knyttet opp til hvordan vi skal leve og bo i denne bydelen nå og i fremtiden. Bydelsutvalget er i den sammenheng en viktig høringsinstans når ulike reguleringssaker kommer på sakskartet.

I to viktige saker som betyr svært mye for vår bydel har vi oppnådd enstemmige vedtak i bydelsutvalget.

Den ene saken gjelder realiseringen av fjordbyen hvor områderegulering med konsekvensutredning og planforslag for Filipstad og Frognerstranda inngår som en viktig del. Målet er at Oslo skal få en sammenhengende havnepromenade fra Skøyen i vest til Sørhavna i øst. Her har heldigvis Venstres forslag til vedtak blitt vedtatt hver gang ulike deler av dette sakskomplekset har vært oppe til behandling.

Den andre viktige saken gjelder Byrådets strategi for et bedre bade-og svømmetilbud i Oslo. Denne strategien neglisjerer i stor grad behovet for svømmeanlegg i nærområdet. Bademeldingens anbefaling om at det bare skal bygges 3 større anlegg vil ikke dekke behovet. I de to største bydelene i Oslo, Frogner og Nordre Aker, er det aktuelt med større anlegg. Et samlet bydelsutvalg ber derfor om at det settes av midler til rehabilitering av Frognerbadet og det samtidig vurderes om dette badet egner seg for helårs uteanlegg alla “Moskvamodellen”.

Bydelsutvalget ber også om at skolebarna i bydelen sikres et godt svømmetilbud ved at det tappes vann i bassenget på Ruseløkka skole igjen.

Riktig god påske!

Hilsen Anne-Lise Bergenheim nestleder i BU og gruppeleder for V

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**