Påskebrev 2014

Leder i Frogner Venstre skriver påskebrev til medlemmene og oppsummerer arbeidet i mars og april fram til påske.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Hei kjære Frogner Venstre medlemmer.

Da er vi allerede inne i den stille påskeuken — og det er på tide med en liten oppdatering til dere medlemmer i bydelslaget vårt!

Vi starter i begynnelsen av mars — på selveste kvinnedagen 8.3.14 – da hadde jeg som lokallagsleder den udelte glede å møte mange sentrale Oslo-politikere og kulturministeren på politisk date! På Heftyehytta i Holmenkollen sammen med miljøbyråd Guri Melby. Vi så på femmila og «minglet» og «datet» så godt vi kunne — fikk snakket med byrådsleder Stian Berger Røsland, ordfører Fabian Stang, Høyrepolitiker Michael Tezchener, leder for Oslo 2022, kulturministeren — og mange andre. Temaene var folkehelse (som jeg er opptatt av) i OL sammenheng og øremerkede P-plasser for bildelingsordninger, bl.a. Hyggelig stemning, fint vær — bare synd en svenske vant femmila!!

Til hovedstyremøtet i Oslo Venstre 18.3.14 hadde vi i Frogner Venstre sammen med bla. Bjerke Venstre fremmet forslag til politisk uttalelse angående bydelsoverlege situasjonen her i Oslo. Oslo har mange vakante bydelsoverlegestillinger og det svekker folkehelse- og smittevernarbeidet i byen vår. Forslaget ble bestemt oversendt hver bydels BU til diskusjon — det var vi godt fornøyd med. EST har også satt ned en arbeidsgruppe som skal komme med forslag til styrking av bydelsoverlegefunksjonen i Oslo — svarfrist 1.6.14. Alle bydeler har fått spørreskjema fra EST — det er godt at også BUene har fokus på saken.

Mandag 24.3.14 hadde vi styre- og gruppemøte i Frogner Venstre — for anledningen hadde vi invitert Venstres helsepolitiske talsmann på Stortinget Ketil Kjenseth på besøk for å diskutere helse- og velferdspolitikk med oss. Invitasjon var også gått ut til de andre bydelslagene og vi hadde gjester fra Østensjø, St.hanshaugen og Gamle Oslo. En riktig fin politisk dialog ble det! — om sykehusutbygging, psykisk helse og rus, normerte sykemeldinger og hvordan byråkratiet kan reduseres.

Se Anne-Lises referat fra møtet i BU 25.3.14 — samt hennes oppsummering av hvilke saker Venstre jobber for/med iBU. På tross av at Høyre har flertall alene i BU, har Venstres gruppe klart å få til enstemmige vedtak om viktige saker som Fjordbyen/Frognerstranda/Filipstad og behov for oppgradering av badene i bydelen.

Oslo Venstre arrangerte møte om helsepolitikk på Litteraturhuset 2.4.14 — der var Frogner Venstre godt representert i debatten som omhandlet prioriteringer i helsevesenet. Vårt bidrag var å peke på viktigheten av god helsefaglig ledelse i bydelene, samt styrket innsats på folkehelsearbeid. Venstres helsepolitiske talsmann Ketil Kjenseth deltok og merket seg våre innspill.

Vårens vakreste eventyr var uten tvil landsmøtet i Venstre 4.-6.4.14! Menneskerettigheter i vid forstand var tema — omskjæring, handlingsregel, arbeidslivspolitikk var store debatter som Frogner Venstres representanter og Oslo delegasjonen deltok aktivt i. Våre bidrag gjorde at det ikke ble vedtatt prosentvis kutt i sykelønnen — kun at reduksjon skal vurderes. Videre at handlingsregelen skal ligge på 3 og ikke 4 %. Debatten rundt omskjæring var opplysende og med svært mange deltagere — mot omskjæring/for aldersgrense. Vi så et Venstre på gli — det er godt å se for oss som jobber med praktis politikkuforming! Vår gjennomslagsliste viser at det nytter!

Kort om hva som skjer framover:
Styre- og gruppemøte 28.4.14 — vi kommer tilbake med saksliste.
Kontingent 2014 — vi starter tidligere enn noen gang og har som mål at alle medlemmene våre skal betale kontingent 2014 innen sommeren. Dette er viktig både for medlemstall og statsstøtte. Dessuten vil vi jo vokse på Frogner og i Oslo — da må alle se til at kontingenten er betalt!
Programutvikling 2015 — Oslo Venstre har satt ned programkomite som er sugen på forslag til politikk for kommende lokalvalg. Alle medlemmer oppfordres til å spille inn temaer og saker — enten til oss i Frogner Venstre eller til programkomiteen v/ [email protected]
Nominasjon 2015 — til BU og bystyre: vi starter arbeidet nå og kommer tilbake med mer info underveis. Det er fullt mulig å spille inn forslag til kandidater.
Guri kommer! — miljøbyråden skal på befaring og se på grøntarealer, sykkelframkommelighet, badeanlegg og Frognerstranda. Dato — sannsynligvis i mai/juni.

Med dette ønsker vi i Frogner Venstre alle medlemmer en knallfin påske og en deilig vår!

Marit Kamøy
Leder Frogner Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**