Medlemsmøte 5. mai: Kommunesammenslåing!

Venstre inviterer til et medlemsmøte med tema kommunesammenslåing. På møtet skal vi drøfte fordeler og ulemper ved å slå oss sammen, og hvem kommuner det vil være naturlig å slå seg sammen med!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Møtetidspunktet er kl 18.30 til 21.00 på Sande Rådhus. Vi ønsker svært gjerne å høre forskjellige synspunkter på det hete temaet kommunesammenslåing. Derfor vil det legges opp til en debatt der flere teoretiske og praktiske spørsmål rundt kommunesammenslåing blir drøftet. For å få en god og bred debatt ønsker vi at flest mulig mennesker stiller. Kjenner du noen som er engasjert i spørsmålet? Ta dem gjerne med.

Agendaen for møtet er som følger:
18.30 – Innledning: Prosessen hittil
19.00 – Debatt i plenum: Sandes kommunestruktur
20.50 – Vel hjem (i god tid før alarmen går!)

Venstre stiller med kaffe/brus og pizza!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**