Vil ha rådhuset som Miljøfyrtårn

Venstres Karl M. Buchholdt vil i kommunestyret 30. april foreslå at Levanger Rådhus skal miljøsertifiseres gjennom sertifiseringsordningen Miljøfyrtårn. Dette er et norsk offentlig sertifikat som blant annet er støttet av Miljøverndepartementet. «Levanger kommune vil i 2014 starte arbeidet med å miljøsertifisere et kommunalt bygg/en kommunal enhet, fortrinnsvis rådhuset gjennom miljøsertifiseringsordningen Miljøfyrtårn» er Buchholdts forslag til vedtak i interpellasjonen til ordfører Robert Svarva (AP).

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Karl Meinert Buchholdt

Foto: Fotograf Hattrem

-Sertifiseringsordninger og grønne innkjøp er viktige virkemidler i klimapolitikken, sier Buchholdt. – Å være miljøfyrtårn innebærer systematisk arbeid med miljøtiltak i hverdagen, herunder tiltak for mer miljøvennlig drift, sier Buchholdt. Han forteller at flere bedrifter i Levanger har denne sertifiseringen, deriblant Thon Hotell Backlund, Innherred Bygg AS, Vinmonopolet og Danske Bank Levanger. — Flere store og små kommuner har også sertifisert rådhusene sine, deriblant Bergen, Lier og Overhalla, sier Buchholdt.

Buchholdt er opptatt av at kommunen i større grad må lære av næringslivet. Gjennom en slik sertifisering vil vi større grad kunne utvikle oss som kunde i forhold til næringslivet, som i stor grad tar miljøansvar. Dette vil igjen kunne utvikle lokalt næringsliv som en miljøvennlig leverandør til kommunen, sier Buchholdt.

Han mener kommunen er godt kjent med ordningen. – Levanger kommune skulle blant annet gjennom Kommunedelplan for næring starte opp arbeidet med miljøsertifisering av seg selv i 2010, sier Buchholdt. — Vi er nå i 2014 og jeg håper den sene oppstarten ikke skyldes ansvarsfraskrivelse fra ordfører Robert Svarva (AP) og rådmann Ola Stene, sier Buchholdt. -Nå er det på tide å få denne ordningen på plass, avslutter Karl M. Buchholdt i Levanger Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**