Norge kommuniserer utmerket med Kina!

Norske styresmakter bør ikke krype for spillet til kommunistregimet i Kina, skriver fylkestingsrepresentant Stein Inge Dahn i leserininnlegg i Fædrelandsvennen 26. april 2014.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Norge kommuniserer utmerket med Kina!

Kina flagg

Høyres utenriksminister Børge Brende gav i Stortingets spørretime på onsdag uttrykk for at han har et dilemma. Statsråden sliter med å velge mellom to ønsker som han ikke kan se lar seg kombinere: På den ene siden ønsket om å prioritere menneskerettighetene, og på den andre siden ønsket om å kunne kommunisere bedre med styresmaktene i Kina.

Siden den norske Nobelkomiteen gav den kinesiske dissidenten Liu Xiaobo fredsprisen i 2010, har Kina svart med å la det mellomstatlige forholdet mellom styresmaktene i våre to land bevege seg ned til noen grader under frysepunktet.

Ti år etter at Norge ble okkupert, marsjerte den kinesiske hæren til formann Mao inn i Tibet. Men i motsetning til frigjøringen av Norge i 1945 etter 5 års okkupasjon, har vi vært vitne til at stormakten Kina nå i 64 år bare har styrket sitt jerngrep om Tibet.

Dalai Lama - 2014

Det tibetanske folkets leder Dalai Lama har møtt Kinas aggresjon med fredelig motstand. For 25 år siden ble denne innsatsen belønnet med Nobels fredspris, og i mai kommer fredsprisvinneren til Oslo for å markere dette jubileet. Da bør norske styresmakter ta i mot Dalai Lama på et vis som er en fredsprisvinner verdig!

Høyres tidligere utenriksminister Svenn Stray skal ha uttalt at «Enhver stormakt bør da ha en naturlig rett til innblanding i sine nabolands indre anliggende». Uttalelsen gjaldt USAs invasjon i Panama i 1989, men den fremstår jo som absurd når man ser den i lys av utfordringene som andre små nasjoner har til sine store naboland, Tibet og Norge inkludert.

Stortingspresident Olemic Thommessen og statsråd Børge Brende tar feil når de hevder at Norge ikke kommuniserer godt med Kina. Kinesernes uhørte krav om statlig innblanding i den norske Nobelkomiteens arbeid, og deres frykt for en anstendig behandling av fredsprisvinner Dalai Lama, er jo klare bevis på at Norges budskap om menneskerettigheter når veldig godt frem til Beijing! Denne gode kommunikasjonen fra Norge på den globale arenaen, har etter mitt syn større verdi for de universelle menneskerettighetene enn hva bilateral kontakt mellom diplomater og regjeringsrepresentanter vil ha.

Derfor bør Norges fremste politiske ledere gjøre som deres kolleger i den vestlige verden gjør: Behandle Dalai Lama med den respekt han fortjener – og unnlate å krype for spillet til kommunistregimet i Kina.

Stein Inge Dahn
fylkestingsrepresentant Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**