Fjerne eller bevare boplikt i Grimstad?

Er boplikten viktig for å sikre helårs bosetning på Biodden, Rønnes og i deler av Grimstad sentrum? Eller er den bare symbolpolitikk, uten virkning? Det er tema for en ny åpen diskusjonskveld på Apotekergaarden mandag 28. april kl 19:30.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Grimstad havn

Foto: AKE

Arendal har akkurat vedtatt å fjerne boplikten. Andre sørlandsbyer diskuterer det samme. Kommunestyret i Grimstad skal 19. mai behandle en rapport som viser om boplikten etterleves. Det vil trolig føre til en debatt om vi fortsatt skal ha ordningen.

Grimstad Venstre oppfordrer alle som er interessert i saken om å komme til Apotekergaarden (2. etg) kl 19:30 mandag 28. april og si sin mening —og høre andres: Bør boplikten fjernes eller bevares?

Diskusjonskveldene på Apotekergaarden er ment å være en møteplass der viktige spørsmål i lokalsamfunnet kan diskuteres, uformelt og på tvers av partigrenser. Alle er velkommen!

For mer informasjon, kontakt leder i Grimstad Venstre, Arnt Gunnar Tønnessen, tlf 982 06 022.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**