Harstad Venstre ønsker deltakelse i forsøksprosjekt med stemmerett for 16-åringer

Etter et positivt initiativ fra Harstad Unge Venstre gleder gruppeleder Maria Serafia Fjellstad seg til å stille Ordføreren spørsmål om deltakelse i prøveprosjekt med stemmerett for 16-åringer ved lokalvalget i 2015.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

V-logo med dekor

Foto: Venstre

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sendte 26. mars ut ei pressemelding hvor departementet på ny gjennomfører et prøveprosjekt med stemmerett for 16-åringer i utvalgte kommuner. Forsøket vil foregå i 20 kommuner, hvorav halvparten bør være kommuner som deltok også i 2011. Søknadsfristen for dette er 1.juni.

Det norske folkestyret bygger på tanken om at alle borgere har en rett til å delta i utviklingen av samfunnet. Da Venstre var pådrivere for innføring av allmenn stemmerett for menn i 1898 og for kvinner i 1913, var det utvidelser av folkestyret som vi i dag er stolte av, og stolte av at vi gjorde tidlig. Det er på tide å utvide stemmeretten også til å gjelde 16-åringer.

16-åringer har i dag bedre forutsetninger for å delta i folkestyret enn noen gang. Gjennom en god skole og ei mangfoldig medieverden får de kunnskap om samfunnet de lever i som langt overgår det vanlige kvinner og menn hadde den gang allmenn stemmerett var innført i 1913. 16-åringer vet mye om det tilbudet kommunen gir sine innbyggere, de vet mye om skolen, driver med idrett og besøker bibliotek og kulturhus. 16-åringene er aktive deltakere i samfunnet vårt med gode forutsetninger for å kunne ta et politisk valg ved lokalvalget.

I Harstad har vi engasjert ungdom. Mange av disse flytter fra byen før de får stemmerett, og da gjerne til et sted for de ikke har like stor kjennskap til samfunnet eller samme varme engasjementet for byen. Ved å introdusere ungdom for demokratiet tidligere inkluderes de i prosessene, det gir gode vaner som forebygger negativ tendens i valgdeltakelse, og skaper en mer rettferdig demografisk balanse mellom velgerne.

Harstad Unge Venstre har overfor moderpartiet tatt initiativ til at også Harstad Venstre løfter denne saken fram. Dette initiativet understreker nettopp det sterke politiske engasjementet blant byens ungdom, og er et initiativ Harstad Venstre absolutt kan slutte seg til. Harstad Venstre ønsker derfor at Harstad kommune søker om å være forsøkskommune for stemmerett for 16-åringer ved lokal- og fylkestingsvalget i 2015. På onsdagens kommunestyremøte spør vi derfor ordføreren: Har Ordføreren eller kommunens administrasjon vurdert å sende en slik søknad?

Fortsettelse følger…

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**