Endelig er arbeidet i gang!

Mandag 28. april avholdt styret i Sandnes Venstre, nominasjonskomitéen, programkomitéen og de medlemmer som ville være med i arbeidsgrupper til programarbeidet et felles oppstartsmøte på Lundehaugen ungdomsskole.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Lokallagets leder Tove Rasmussen åpna kvelden med å se tilbake på resultater fra forrige lokalvalg og høsten stortingsvalg, for så å rette fokus på arbeidet som står foran oss. Leder ser store muligheter til å få ei større bystyregruppe:

Sandnes — en liberal mulighet
– Det er et stort uforløst potensiale for å øke oppslutninga her i byen! Vi var oppe på 5,3% i 2005, og vi har mulighet for enda høyere oppslutning om liberal politikk til neste kommunevalg, sier Rasmussen, før hun fortsetter med å understreke viktigheten av en valgkamp som starter — med et tydelig og synlig Sandnes Venstre!

Nestleder Kjell Haavard Thrane Høie bygde videre på leders innledning ved å komme med konkrete mål for synlighet og skissere planene for hvordan komitéene og arbeidsgruppene for programarbeidet skal jobbe framover:

– Politikk dreier seg om tre ting: Synlighet, synlighet og synlighet! Vi må ha kandidater med tydelige profiler og saksområder, og som markerer disse utad, sier han.

Programarbeid for å finne vinnersakene
Før komitéene gikk hvert til sitt for konstituering, hadde Jan Erik Søndeland et interessant og givende foredrag om hvordan Stavanger Venstre har jobba med programarbeidet så langt. Her i Sandnes Venstre har vi for det meste valgt å følge samme modell i programarbeidet som våre naboer i nord har gjort. Søndeland klarte, med sitt engasjement og sin entusiasme, å inspirere og motivere de femten andre frammøtte, og kom med klare oppfordringer:

– Ta imot alle idéer og innspill, for husk: ingen idéer er dumme!

– Det er viktigere med fire skikkelig bra vinnersaker enn 52 halvgode! sa Søndeland tindrende klart.

Komitéene
Etter kveldens givende oppstartsmøte kan vi også avsløre hvem som sitter i de ulike komitéene og arbeidsgruppene:

Komitéene
Etter kveldens givende oppstartsmøte kan vi også avsløre hvem som sitter i de ulike komitéene og arbeidsgruppene:

Nominasjonskomité
Knut Olaf Eldhuset, leder
Parissa Hamedan-Nejad
Arild Enge Helgøy
Bjørn Asle Taranger
Håkon Eikeberg

Programkomité
Tove Frantzen, leder
Torleiv Robberstad
Julian Francisco Osorio

Arbeidsgruppene
Gruppene som skal komme med innspill til programkomitéen om saker til programmet har tatt form. Selv om ikke alle politikkområder foreløpig er dekka og selv om alle som meldte seg til tjeneste i disse arbeidsgruppene ikke hadde anledning til å stille i kveld, var det likevel en enkel oppgave å danne disse gruppene:

Næring og integrering
Parissa Hamedan-Nejad, leder
Knut Olaf Eldhuset
Bjørn Asle Taranger
Julian F. Osorio

Skole og oppvekst
Arild Enge Helgøy, leder
Maciej Brozozowski
Liza Øverdal
Kjell Haavard Thrane Høie

Byutvikling og miljø
Fredrik H. Bjørgo
Hørdur Hardarson
Ruth Siri Espedahl Lycke
Øivind Frøiland

Helse og omsorg
Torleiv Robberstad

Gi beskjed til oss ved å sende e-post til sandnes krøll-alfa www.venstre.no om du:
– har du lyst til å være med på dette arbeidet, er det ikke for seint!
– har du noen saker du har lyst til å melde inn?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**