Kommunestyret vil bygge kulturhus og kirke i nye Nittedal sentrum

Kommunestyret har vedtatt å sette i gang fase 2 av prosjekt Rådhuskvartalet. Det betyr at det skal bygges kulturhus, bibliotek og arbeidskirke i sentrum. Dette ble vedtatt av Ap, V, KrF, Sp, SV mot stemmene til H og FrP.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Løsningsforslag er valgt
– Med dette er vi et langt skritt videre i arbeidet med kulturhuset og kirken. Løsningsforslag er valgt, og vi skal nå se nærmere på hvilke justeringer og kutt som kan foretas uten at vedtatte effektmål blir vesentlig svekket.

Inge Solli i kirkestua.

Foto: Nittedal Venstre

Videre er kommunestyret positiv til å gå i dialog med brukerorganisasjoner og næringslivet for å få på plass økt egenkapital og avtaler om leie av lokaler. Det er fortsatt et mål å markere byggestart innen utgangen av 2014. Endelig vedtak om byggestart er planlagt til desember i år, og det er fortsatt et mål å markere byggestart innen utgangen av 2014. Der opposisjonen (H og FrP) sier “Vi er for kulturhus, men…” sier flertallspartiene i kommunestyret “Vi er for kulturhus, og skal bygge det”, sier varaordfører Inge Solli (V).

Kommunestyrets vedtak
Her er kommunestyrets vedtak om kulturhus og kirke:
1. Fase 2 av prosjektet igangsettes innenfor vedtatt budsjett på 9,5 MNOK eks mva. Det skal vurderes nærmere hvilke justeringer og kutt som kan foretas uten at vedtatte effektmål blir vesentlig svekket. Det skal legges opp til et kostnadsbilde der forventningsverdien etter endt forprosjekt skal være innenfor vedtatt økonomisk ramme.

2. Det skal legges opp til en «modultankegang», slik at kommunen har økonomisk fleksibilitet i prosjektet.

3. Kommunestyret slutter seg til at eiendomsforetaket overtar ansvaret for prosjektet. Saker i fase 2 fremmes likevel via Rådmannen til formannskapet og kommunestyret.

4. Det jobbes videre med næringsarealer. Det er en forutsetning at eventuelle næringsarealer gir en merverdi, og ikke øker usikkerheten i prosjektets første byggetrinn. Dersom usikkerheten i prosjektet øker, forskyves næringsarealer til senere byggetrinn.

5. Kinosal inkluderes i prosjektet på lik linje som næringsarealer, ref. punkt 4.

6. Det forutsettes jevnlig rapportering til formannskapet.

7. Kommunestyret er positiv til å gå i dialog med brukerorganisasjoner og næringslivet for å få på plass økt egenkapital og avtaler om leie av lokaler.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**